รัฐบาลพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบ พักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19
รัฐบาลพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี

(10 เมษายน 2563) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีความห่วงใยผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทั้งรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง และลูกหลานอาจไม่สามารถช่วยเหลือทางการเงินได้เท่าเดิม จึงมีมติออกมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุทุกคน ซึงมีประมาณ 4.1 หมื่นราย
โดยระยะเวลาพักชำระหนี้ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564 ผู้กู้แสดงเจตจำนงในการขอพักหนี้โดยติดต่อกองทุนผู้สูงอายุ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด หรือส่งจดหมายขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ผู้ค้ำประกัน และพยาน 2 คน ลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และส่งกลับมายังสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัด หรือกองทุนผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ให้การดำเนินการในเรื่องนี้ต้องเป็นไปอย่างสะดวกต่อผู้สูงอายุให้มากที่สุด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co