ข่าวทั่วไป 10 เมษายน 2563 | 18:52 น.

รัฐบาลพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี

เขียนโดย อีจัน
รัฐบาลพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบ พักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

(10 เมษายน 2563) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีความห่วงใยผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทั้งรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง และลูกหลานอาจไม่สามารถช่วยเหลือทางการเงินได้เท่าเดิม จึงมีมติออกมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุทุกคน ซึงมีประมาณ 4.1 หมื่นราย
โดยระยะเวลาพักชำระหนี้ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564 ผู้กู้แสดงเจตจำนงในการขอพักหนี้โดยติดต่อกองทุนผู้สูงอายุ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด หรือส่งจดหมายขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ผู้ค้ำประกัน และพยาน 2 คน ลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และส่งกลับมายังสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัด หรือกองทุนผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ให้การดำเนินการในเรื่องนี้ต้องเป็นไปอย่างสะดวกต่อผู้สูงอายุให้มากที่สุด


ภาพจากอีจัน


ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพบก ปฏิเสธ เกณฑ์ทหาร มาเป็น IO
กองทัพบก ปฏิเสธ เกณฑ์ทหาร มาเป็น IO
มาราธอนเศร้า งาน “ อาสาพาวิ่ง 2020 ” จ.ระยอง นักวิ่งวูบดับ 2 คน
มาราธอนเศร้า งาน “ อาสาพาวิ่ง 2020 ” จ.ระยอง นักวิ่งวูบดับ 2 คน
ตร. แนะ เส้นทางเลี่ยง ม็อบ ชุมนุม กรมทหารราบที่11
ตร. แนะ เส้นทางเลี่ยง ม็อบ ชุมนุม กรมทหารราบที่11