สถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มทุเลาแล้ว จนท.เฝ้าระวังทุก 24 ชม.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผย ไฟป่าของภาคเหนือตอนบนจุดความร้อน ลดลงหลายร้อยจุด ขณะเจ้าหน้าทีเฝ้าระวังทุก 24 ชม. เพื่อควบคุมไฟป่า
สถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มทุเลาแล้ว จนท.เฝ้าระวังทุก 24 ชม.


วันนี้ (10 เม.ย. 63) เพจ “ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รายงานสถาการไปป่าของภาคเหนือตอนบนว่า “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์โดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง’’

ภาพจากอีจัน
จากภาพกราฟฟิกสามารถแจงรายระเอียดได้ดังนี้
9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน “จุดความร้อน” ที่ลดลง
เชียงราย ลดลง 76 จุด
เชียงใหม่ ลดลง 24 จุด
แม่ฮ่องสอน ลดลง 11 จุด
พะเยา ลดลง 5 จุด
น่าน ลดลง 27 จุด
แพร่ ลดลง 4 จุด
ลำปาง ลดลง 16 จุด
ลำพูน ลดลง 2 จุด
ตาก ลดลง 56 จุด
ส่วนสถานการณ์ไฟป้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สามารถควบคุมได้ 100% แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-9 เม.ย. 63 สามารถดำเนินคดีสะสมแล้ว 688 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 15 ราย
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co