AD

แม่ค้า-พ้อค้า MRT มีเฮ รฟม. ลดค่าเช่าที่ 50% นาน 4 เดือน เริ่มงวดที่ 7-25 มี.ค.

ผู้ว่าการ รฟม. เผย ขานรับนโยบายรัฐฯ ลดค่าเช่าที่ ให้แม่ค้า-พ้อค้า ใน MRT 50% นาน 4 เดือน ร้านที่ถูกสั่งปิดไม่ต้องจ่าย เริ่มงวดที่ 7-25 มี.ค.63 เป็นต้นไป
แม่ค้า-พ้อค้า MRT มีเฮ รฟม. ลดค่าเช่าที่ 50% นาน 4 เดือน เริ่มงวดที่ 7-25 มี.ค.
ADวันนี้ (10 เม.ย. 63) ที่เพจ “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” โพสต์ประกาศ มาตรการลดค่าเช่าให้กับลูกค้าที่เช่าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ MRT ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีข้อความว่า

ภาพจากอีจัน
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่เห็นชอบในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน นั้น รฟม. จึงได้มีมาตรการดูแล เยียวยา ให้กับผู้เช่าพื้นที่กับ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
1. ผู้เช่าพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและของรัฐบาล จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์
2. ผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ แต่มีผู้ใช้บริการลดลง ให้ลดค่าเช่าพื้นที่ ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่งวดชำระค่าตอบแทนวันที่ 7 และ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ รฟม. ยังยกเว้นค่าปรับในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมาตรการดังกล่าวผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราปกติ
โดย รฟม. ได้ให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งในสถานีและอาคารจอดรถ อาทิ แผงค้าบริเวณสถานีกำแพงเพชร พื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว สถานีรัชดาภิเษก อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อาคารเชื่อมต่อ สถานีสุขุมวิท เป็นต้น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co