ข่าวอีจัน 10 เมษายน 2563 | 21:40 น.

แม่ค้า-พ้อค้า MRT มีเฮ รฟม. ลดค่าเช่าที่ 50% นาน 4 เดือน เริ่มงวดที่ 7-25 มี.ค.

เขียนโดย อีจัน
แม่ค้า-พ้อค้า MRT มีเฮ รฟม. ลดค่าเช่าที่ 50% นาน 4 เดือน เริ่มงวดที่ 7-25 มี.ค.

ผู้ว่าการ รฟม. เผย ขานรับนโยบายรัฐฯ ลดค่าเช่าที่ ให้แม่ค้า-พ้อค้า ใน MRT 50% นาน 4 เดือน ร้านที่ถูกสั่งปิดไม่ต้องจ่าย เริ่มงวดที่ 7-25 มี.ค.63 เป็นต้นไปวันนี้ (10 เม.ย. 63) ที่เพจ “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” โพสต์ประกาศ มาตรการลดค่าเช่าให้กับลูกค้าที่เช่าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ MRT ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีข้อความว่า

ภาพจากอีจัน


นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่เห็นชอบในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน นั้น รฟม. จึงได้มีมาตรการดูแล เยียวยา ให้กับผู้เช่าพื้นที่กับ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ผู้เช่าพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและของรัฐบาล จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์

2. ผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ แต่มีผู้ใช้บริการลดลง ให้ลดค่าเช่าพื้นที่ ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่งวดชำระค่าตอบแทนวันที่ 7 และ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ รฟม. ยังยกเว้นค่าปรับในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมาตรการดังกล่าวผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราปกติ
โดย รฟม. ได้ให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งในสถานีและอาคารจอดรถ อาทิ แผงค้าบริเวณสถานีกำแพงเพชร พื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว สถานีรัชดาภิเษก อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อาคารเชื่อมต่อ สถานีสุขุมวิท เป็นต้น
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมข่าว โควิด วันนี้ 15 มกราคม 2564
รวมข่าว โควิด วันนี้ 15 มกราคม 2564
กรมศิลปากร ตรวจสอบ หินเสมาโบราณ ยุคทวารวดี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมศิลปากร ตรวจสอบ หินเสมาโบราณ ยุคทวารวดี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
จับ ตำรวจ จันทบุรี ฝ่า พรก. ฉุกเฉิน เล่นพนัน
จับ ตำรวจ จันทบุรี ฝ่า พรก. ฉุกเฉิน เล่นพนัน