ข่าวอีจัน 10 เมษายน 2563 | 22:13 น.

กกท. มีมติเห็นชอบ อนุมัติเงิน 25 ล้านเศษ เยียวยานักมวย-ครูฝึก ผู้กระทบพิษโควิด

เขียนโดย อีจัน
กกท. มีมติเห็นชอบ อนุมัติเงิน 25 ล้านเศษ เยียวยานักมวย-ครูฝึก ผู้กระทบพิษโควิด

คณะกรรมการกีฬามวย อนุมัติเงิน 25 ล้านเศษ เร่งเยียวยานักมวย และ ผู้ฝึกสอนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมวยฯ ในช่วงวิกฤตโควิด-19


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใช้มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่าย ทางปาก (ตะโกน เชียร์) สัมผัส ถูกเนื้อ ถูกตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น สนามมวย สนามกีฬา โรงมหรสพ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งผลของการปิดสถานที่ดังกล่าว ทำให้การจัดการแข่งกีฬามวย การอบรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพนักมวย ผู้ฝึกสอน ในวงกว้าง จากการไม่มีรายได้

ภาพจากอีจัน


ล่าสุดวันนี้ (10 เม.ย. 63) มีการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติหลักการปรับแผนงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 25,642,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้กับนักมวย ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับผลกระทบ และได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นำรายชื่อนักมวยจำนวน 2,000 คน และผู้ฝึกสอนจำนวน 500 คน ที่ขึ้นทะเบียนฯ ไปตรวจสอบกับกระทรวงการคลัง ว่าผู้ใดที่ได้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในการพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ภาพจากอีจัน


ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. จะเร่งให้การช่วยเหลือประสานข้อมูลกับกระทรวงการคลัง ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ เงินจำนวน 5,000 บาท จากโครงการรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และนอกเหนือจากที่เร่งประสานข้อมูลแล้ว ทาง กกท.จะต้องดูแลส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเงินการดูแล จำนวน 5,000 บาท ของโครงการของรัฐบาลด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการของกระทรวงการคลังนั้น ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ในทะเบียนมวยนักกีฬาอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เห็นแล้วว่า จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังอย่างเเน่นอน
โดยในวันนี้ คณะกรรมการกีฬามวยได้อนุมัติปรับแผนจัดสรรเงินจำนวน 25 ล้านบาทเศษ มาช่วยเหลือสนับสนุนให้บุคลากรในวงการกีฬามวย โดยเฉพาะนักกีฬามวยที่ไม่ได้รับสิทธิจากรัฐบาล เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในระบบและได้ลงทะเบียนเป็นนักกีฬามวย ผู้ฝึกสอน ที่อยู่ในระบบสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ของ กกท. ก็จะได้รับการดูและอย่างเท่าเทียมกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์น้ำท่วม ปักธงชัย ยังทรงตัว บางที่น้ำลด
สถานการณ์น้ำท่วม ปักธงชัย ยังทรงตัว บางที่น้ำลด
ปักธงชัยน้ำท่วมอ่วม สูงเกือบ 2 เมตร
ปักธงชัยน้ำท่วมอ่วม สูงเกือบ 2 เมตร
รวบคนปลอมเป็นตำรวจสร้างสถานการณ์ในการชุมนุมแยกบางนา
รวบคนปลอมเป็นตำรวจสร้างสถานการณ์ในการชุมนุมแยกบางนา