ผู้ว่าฯ พัทลุง ลงสำรวจราคาสินค้า พบบางร้านยังมีราคาสูงกว่าท้องตลาด

ผู้ว่าฯ พัทลุง ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พบมีบางร้านจำหน่ายราคาสูงกว่าท้องตลาด
ผู้ว่าฯ พัทลุง ลงสำรวจราคาสินค้า พบบางร้านยังมีราคาสูงกว่าท้องตลาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รัฐบาลได้ประกาศการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศนั้น พ่อค้าคนกลางที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคบางราย อาศัยสถานการณ์ดังกล่าวจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงกว่าปกติ ทำให้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. จังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่ของพาณิชย์จังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด และอำเภอเขาชัยสน เพื่อมิให้จำหน่ายในราคาที่สูงกว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ และป้องกันการกักตุนสินค้า พร้อมเน้นย้ำให้ทางร้านค้าติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค เช่น ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่ มีบางร้านได้ขายในราคาที่สูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเล็กน้อย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงตรวจสอบราคาไปยังต้นทางแล้ว พร้อมกำชับให้ทางต้นทางตั้งราคาไม่ให้สูงมากนัก เพื่อที่จะให้ร้านค้าขายปลีกที่รับมาขายไม่ตั้งราคาสูงตามไปด้วย

ถึงแม้ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้เกิดภาวะสินค้าบางชนิดขาดตลาดไปบ้าง เพราะเป็น ช่วงที่ทางรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ในจังหวัด ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เพราะประชาชน ได้ทยอยซื้อใช้กันเท่าที่จำเป็น เหมือนที่เคยซื้อใช้ตอนภาวะปกติ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พัทลุง ขณะนี้ยอดผู้ป่วยคงที่อยู่ที่ จำนวน 14 ราย พบการแพร่ระบาดมากสุดอยู่ในพื้นที่ อ.กงหรา พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 7 ราย และจากยอดผู้ป่วยทั้งหมดทั้ง 14 ราย ขณะนี้รักษาหายกลับไปกักตัวต่อเนื่องที่บ้านได้แล้ว จำนวน 6 ราย และยังคงกระจายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐอีก จำนวน 8 ราย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co