ข่าวทั่วไป 13 เมษายน 2563 | 16:56 น.

นายกฯ อวยพร ให้คนไทย เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 63

เขียนโดย อีจัน
นายกฯ อวยพร ให้คนไทย เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 63

นายกฯ อวยพรให้คนไทยมีสุขภาพดี ร่วมกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

13 เม.ย.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกสาร ถึงคนไทย เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ปี 2563

ภาพจากอีจัน

มีความว่า
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ประชาชน เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้เป็นเสาหลักในการเชื่อมโยงสายใยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

ผมขอแสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกท่านและขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) โดยร่วมกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยป้องกันตัวเองและครอบครัวจากการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรครวมทั้งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

ภาพจากอีจัน

เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว" ประจำปี 2563 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่าน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยกโลงศพมาวางหน้าบ้าน พร้อมจดหมายข่มขู่
ยกโลงศพมาวางหน้าบ้าน พร้อมจดหมายข่มขู่
หนุ่มวัย 29 ร้องลุงแอ๊บ วอนตามหาพ่อที่พลัดพราก 29 ปี
หนุ่มวัย 29 ร้องลุงแอ๊บ วอนตามหาพ่อที่พลัดพราก 29 ปี
พ่อช็อก! ลูกสาววัย 7 ขวบ ถูกพี่ ป.4,ป.6 ล่วงละเมิด
พ่อช็อก! ลูกสาววัย 7 ขวบ ถูกพี่ ป.4,ป.6 ล่วงละเมิด
ขนลุก! จัดฟันแฟชั่น ฟันทะลุเป็นโพรง
ขนลุก! จัดฟันแฟชั่น ฟันทะลุเป็นโพรง
Rip หนุ่มโพสต์อุทาหรณ์ ป่วย ”ตับแข็ง” ไม่ทราบสาเหตุ
Rip หนุ่มโพสต์อุทาหรณ์ ป่วย ”ตับแข็ง” ไม่ทราบสาเหตุ