บริษัทบีทีเอส หนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยCOVID-19 ทุ่ม 60 ล้าน ทำประกันให้แพทย์ทั่วประเทศ

บริษัทบีทีเอส หนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยCOVID-19 ทุ่ม 60 ล้าน ทำประกันให้แพทย์ทั่วประเทศ

ปธ.กลุ่มบริษัทบีทีเอส มอบเงินสนับหนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยCOVID-19 จำนวน 60 ล้านบาท ทำประกันชีวิตให้แพทย์-และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศจากกรณี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และแพทยสภา เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19” เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์และพยาบาลสังกัดแพทยสมาคมฯ แพทยสภา และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทุนประกันภัยรายละ 5,000,000 บาท

ภาพจากอีจัน
วันนี้ (13 เม.ย. 63) กลุ่มบริษัทบีทีเอส นำโดยคุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส นำเงิน 60 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ทำประกันชีวิตให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ 60 ล้านบาท
โดยคุณคีรี กาญจนพาสน์ เผยว่า ผมได้ข้อมูลจากทางแพทยสมาคมฯ และแพทยสภา ว่า ในขณะนี้ กำลังจัดทำโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” เพื่อหาเงินช่วยเหลือและดูแลฮีโร่ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับแพทย์ และพยาบาล ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแพทย์สมาคม และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 280,000 คน ซึ่งจะใช้เงินจำนวน 50 ล้านบาท คุ้มครองแพทย์และพยาบาลทั้งหมดในระยะเวลา 1 ปี
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ เมื่อทางแพทยสมาคมฯ น่าจะต้องเข้าไปดูแลและสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี) นักรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ประมาณ 100,000 คน ขอให้แพทยสมาคมฯ ประสานงานกับโรงพยาบาลหรือ องค์กรต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลกลุ่มคนเหล่านี้มาด้วย และจัดทำประกันชีวิตให้พวกเขาเหล่านี้ด้วยอีกฉบับหนึ่ง โดยกลุ่มนี้ความเสี่ยงและจำนวนผู้เอาประกันน่าจะน้อยกว่ากลุ่มแรก แต่อยากให้ทำด้วย โดยผมจะสนับสนุนเงินในส่วนนี้ให้อีก 10 ล้านบาท
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co