AD

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมส่งหน้ากากผ้าล็อตแรกจาก 10 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลางเดือน เม.ย.63

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมแจกหน้ากากผ้า ป้องกันการระบาดโควิด-19 จำนวน 10 ล้านชิ้น ให้ประชาชนทางไปรษณีย์ไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมส่งหน้ากากผ้าล็อตแรกจาก 10 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลางเดือน เม.ย.63
AD

(13 เม.ย.63 ) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ประชาชน ว่า

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท และ ได้จัดสรรงบรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาท รวมเป็น 67 ล้านบาท เพื่อผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นจำนวน 10 ล้านชิ้น

ภาพจากอีจัน

โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการทยอยจัดส่งหน้ากากผ้าให้กับประชาชนได้ประมาณกลางเดือนเมษายน 2563

ซึ่งล่าสุดกระทรวงได้มอบหน้ากากอนามัยผ้าจำนวน 42,000 ชิ้น ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าดังกล่าวควบคุมการผลิตและผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพจากอีจัน

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการผลิตหน้ากากผ้า กล่าวว่า ได้นำคณะกรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่ ณ จุดส่งสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อตรวจสอบหน้ากากผ้ารอบแรกจากผู้ผลิต โดยคณะกรรมการได้ทำการนับจำนวน พร้อมตรวจสอบรูปแบบ มาตรฐานผ้าและการตัดเย็บพร้อมส่งตัวอย่างหน้ากากผ้าให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตรวจสอบคุณภาพก่อนเพื่อให้มั่นใจว่า หน้ากากผ้าที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ใช้โรงงาน 5 บริษัทในการผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่เลือกนั้น มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะผ้าและหน้ากากผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายนิรันดร์ได้กล่าวไว้ในตอนท้าย

หน้ากากผ้าดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ วิธีทำความสะอาดคือ ใช้น้ำยาซักผ้า และ สบู่ ทำความสะอาดหลังจากนั้นนำไปตากแดด เพราะความร้อนจากแสงแดดสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ภาพจากอีจัน

หน้ากากผ้าทั้ง 10 ล้านชิ้น นั้น จะถูกส่งให้ทุกบ้านในกรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่เสี่ยง ตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น

โดยครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรก จะเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ และเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือน พ.ค.นี้

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co