ข่าวอีจัน 14 เมษายน 2563 | 20:30 น.

ปิดหมู่ 7 บ้านพานแพ จ.นครศรีธรรมราช หลังผู้ป่วยโควิดรายที่ 7 เสียชีวิต ตั้งแต่ 13 เม.ย. เป็นต้นมา

เขียนโดย อีจัน
ปิดหมู่ 7 บ้านพานแพ จ.นครศรีธรรมราช หลังผู้ป่วยโควิดรายที่ 7 เสียชีวิต ตั้งแต่ 13 เม.ย. เป็นต้นมา

คุมเข้มสั่งปิดทางเข้า-ออก หมู่ 7 บ้านพานแพ จ.นครศรีธรรมราช หลังผู้ป่วยโควิดรายที่ 7 เสียชีวิต เริ่มตั้งแต่ 13 เม.ย. เป็นต้นมาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


วันนี้ (14 เม.ย. 63) หลังจากผลตรวจยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านพานแพ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 7-12 ของ จ.นครศรีธรรมราช โดยรายที่ 7 ได้เสียชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน

ภาพจากอีจัน


โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้ นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอบางขัน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ ใช้อำนาจตามมาตรา 34 (7) ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปิดหมู่ที่ 7 บ้านพานแพ ห้ามมิให้บุคคลเข้าออกหมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ที่มีเหตุอันควร และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นมา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้เป็นไข้ เจ็บคอ ไอ จาม เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

ภาพจากอีจัน


ซึ่งหลังจากมีการปิดหมู่บ้านพานแพ ได้กำหนดให้เข้า-ออกทางเดียวเท่านั้น พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการบันทึกประวัติ ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทุกคน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย โดยครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่ำจะอนุญาตให้ออกจากบ้านได้ครัวละ 1 คน เท่านั้น เพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการครองชีพ
ส่วนครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่อนุญาตให้ออกจากบ้านโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้มีการนำสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 50 คน ซึ่งผลตรวจยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด โดย อบต.บ้านลำนาว กำลังสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยเร่งด่วน
ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดบ้านลำนาว ที่ปิดเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวผู้ป่วยรายที่ 7 ที่เสียชีวิต เคยไปนั่งดื่มน้ำชา
ส่วนของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาว และตำบลใกล้เคียง ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดีทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะราษฎร ยกระดับการชุมนุม หลัง นายก ไม่ลาออก
คณะราษฎร ยกระดับการชุมนุม หลัง นายก ไม่ลาออก
มีม็อบที่ไหนจะเจอพวกเขาก่อน กลุ่มที่ขึ้นชื่อว่า CIA
มีม็อบที่ไหนจะเจอพวกเขาก่อน กลุ่มที่ขึ้นชื่อว่า CIA
อช.เขาใหญ่ เปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว
อช.เขาใหญ่ เปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว