สงกรานต์ปี 63 ประชาชน อยู่บ้าน ช่วยชาติ สงผลให้อุบัติเหตุ ลดลงเกือบ 100% ทางหลวงสายหลักรถโล่งทุกสาย

กรมทางหลวงเปิดเผย ข้อมูลการใช้ถนน ช่วงสงกรานต์ปี 63 ถนนโล่ง อุบัติเหตุลดถึง 81%
สงกรานต์ปี 63 ประชาชน อยู่บ้าน ช่วยชาติ สงผลให้อุบัติเหตุ ลดลงเกือบ 100% ทางหลวงสายหลักรถโล่งทุกสาย


14 เม.ย. 63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้มีการสั่งการให้ กรมทางหลวง (ทล.) ติดตามสถานการณ์การเดินทางของประชาชนออกต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาในระยะนี้อย่างใกล้ชิด แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศยกเลิกให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เป็นวันหยุดราชการ พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

ภาพจากอีจัน


ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยสถิตการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 10 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงก่อนเทศกาศสงกรานต์วันที่ 11 เมษายน 2562
เกิดอุบัติเหตุรวม 37 ครั้ง ถือว่าลดลง 81%
ขณะที่มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ลดลง 87%
บาดเจ็บ 24 ราย ลดลง 89%

ภาพจากอีจัน


ส่วนสภาพการจราจรบนทางหลวงในภาพรวมของวันที่ 11 เมษายน มีความคล่องตัวอย่างมาก มีปริมาณรถที่เดินทาง
ออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์จำนวนทั้งสิ้น 408,706 คัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 33% และน้อยกว่าสงกรานต์ปี 2562 จำนวน 44%
การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) ปริมาณจราจรขาออก 43,233 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 40% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 66%
ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาออก 44,443 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 35% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 53% และทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาออก 13,279 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 49% น้อยกว่าสงกรานต์ ปีที่แล้ว 66%

ภาพจากอีจัน


ขณะที่การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศตะวันตก ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี)
- ปริมาณจราจร ขาออก 47,469 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 34% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว27%
- ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร)ปริมาณจราจร ขาออก 55,534 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 28% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 41%
- ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) ปริมาณจราจร ขาออก 33,606 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 27% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 35%
- ส่วนการเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) ปริมาณจราจร ขาออก 28,248 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 21% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 24%
- ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) ปริมาณจราจร ขาออก 11,829 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 40% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 55%
- ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) ปริมาณจราจร ขาออก 101,568 คัน/วันน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 24% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 23%
- รวมถึงมอเตอร์เวย์ M 7 (ด่านฯ ลาดกระบัง) ปริมาณจราจร ขาออก 29,497 คัน/วัน น้อยกว่า ช่วงเวลาปกติ 52% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 50%

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ อัตตราการเกิดอุบัติเหตุ การผู้เสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนนจะน้อยลง แต่เราอย่าขับรถอย่างประมาท ต้องมีสติในการขับรถทุกครั้งด้วยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co