AD

จังหวัดเชียงรายไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเเล้ว

ผู้ว่าฯเชียงรายเผยข่าวดี! เชียงรายไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เเล้วรักษาหายครบ 9 คน โชคอีกชั้น 14 วันยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เเต่ยังเข้มมาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้ออีก
จังหวัดเชียงรายไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเเล้ว
AD

จังหวัดเชียงรายเฮลั่น ! ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ Covid - 19 แล้ว

วานนี้ 14 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงราย เผยผลการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้ง 9 ราย หายเป็นปกติและอนุญาตให้กลับบ้านหมดแล้ว และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา


ภาพจากอีจัน
สำหรับจังหวัดเชียงรายออกมาตรการ "ปิด - งด - ลด - ค้นหา - ดูแลรักษา - ติดตาม – ฟื้นฟู – สนับสนุน" เพื่อป้องกันควบคุมโรค และการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19
ดังนี้
1. ปิด
- สถานบริการตามกฎหมาย สถานประกอบการ บ่อตกกุ้ง/ปลา
- เส้นทางรอง 9 เส้นทาง เชื่อมต่อพะเยา และเชียงใหม่
- โรงภาพยนตร์ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุก ร้านคาราโอเกะ สวนสนุกเครื่องเล่นในอาคาร
- สถานที่ท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- ห้องสมุดประชาชน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
2. งด
- การจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เวลา 18.00 น. – 30 เมษายน 63 เวลา 24.00 น.
- ตลาดถนนคนเดินทุกแห่ง
- กิจกรรมกีฬา/การเรียนการสอน/งานประเพณี และการประชุมตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป
- การเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากข้ามจังหวัด
3. ลด : ลดการแพร่เชื้อและป้องกันโดย
- ลดการเดินทาง/การออกนอกเคหะสถาน
- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
- ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อพบปะผู้คน
- หมั่นล้างมือ
4. ค้นหา : ค้นให้พบจบใน 14 วัน
- ร่วมค้นหา คัดกรอง ทั้งในชุมชนโดยอสม. ผู้นำ ในสถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ เอกชน บริษัท ห้างร้าน
5. ดูแลรักษา อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน และความเอาใจใส่ โดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน
6. ติดตาม หลังจากการรักษาหายแล้ว ติดตามเฝ้าระวังและการสวมหน้ากากอย่างน้อย 1 เดือน
7. ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพจิตทั้งของผู้ติดเชื้อ ญาติ และประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเครียด โดยมีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ(MCATT) ในทุกอำเภอและระดับจังหวัด
8. สนับสนุน : ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และให้การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ของ อสม. ผู้นำชุมชน เช่น หน้ากาก face shield แอลกอฮอล์ รวมทั้งหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
และล่าสุดวันนี้ (14 เม.ย.63) คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีมติขยายระยะเวลาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 9/2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด จากวันที่ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2563 ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา มีโอกาสนำโรคไปแพร่กระจายให้ผู้ใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ควรแยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน งดกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น , ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม , ล้ำมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที่ หรือแอลกอฮอล์ 0%, หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง , หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
พร้อมทั้งเน้นย้ำชาวเชียงราย ให้ดูแล ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบริเวณบ้าน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing สำหรับผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและจังหวัดอื่นๆ ขอความร่วมมือให้ท่านกักตนเองอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา 14 วัน และงดจัด/ร่วมงานสังสรรค์ที่มีกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่เชื้อที่จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดร้ายแรงกว่าเดิม และให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่โดยการงดออกนอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. และปฏิบัติตามมาตรของการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ขึ้นอีก
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co