ยกเลิก ขบวนรถไฟสาย กทม.-เด่นชัย-กทม. เริ่ม16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

การรถไฟฯ ประกาศยกเลิกการเดินขบวนรถเร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) ป้องกันโควิด-19 ระบาด เริ่ม16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
ยกเลิก ขบวนรถไฟสาย กทม.-เด่นชัย-กทม. เริ่ม16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

วันนี้ (15 เม.ย. 63) การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศ ยกเลิกการเดินขบวนรถในเส้นทางสายเหนือ ขบวนรถเร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ตามหนังสือ จ.อุตรดิตถ์ ที่แจ้งการยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะเริ่มงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้รับหนังสือจากจังหวัดอุตรดิตถ์ด่วนที่สุด “ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณางดเดินขบวนรถโดยสารเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สถานีศิลาอาสน์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)”

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินขบวนรถที่เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ขบวนรถ คือ เร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) โดยให้ขบวนรถดังกล่าวงดเดินตามวัน เวลา ดังนี้

วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 111 (กรุงเทพ – เด่นชัย) ประกาศยกเลิกการเดินขบวนรถจาก กรุงเทพ – เด่นชัย

วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 112
(เด่นชัย – กรุงเทพ) ประกาศยกเลิกการเดินขบวนรถจาก เด่นชัย – กรุงเทพ

ภาพจากอีจัน

ขอบคุณภาพ การรถไฟแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co