ข่าวทั่วไป 16 เมษายน 2563 | 06:51 น.

ขนส่งเปิด 7 แนวทาง ยกระดับใบขับขี่

เขียนโดย อีจัน
ขนส่งเปิด 7 แนวทาง ยกระดับใบขับขี่

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับใบขับขี่ เปิด 7 เเนวทาง เพิ่มวินัยผู้ขับขี่ ต้องสอบปฏิบัติบนถนนจริง -หากโดนตัดแต้มซ้ำ 2 รอบ จะถูกยึดใบขับขี่ตลอดชีวิต

วานนี้ (15 เม.ย.2563) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ดำเนินการยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมานั้น ขบ. ได้ไปดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และได้ข้อสรุปออกมาเป็น 7 มิติ โดยนำตัวอย่างจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาใช้ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การขับรถที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ในส่วนของ 7 มิติ แบ่งได้ดังนี้

1.การกำหนดสภาวะโรค ซึ่ง ขบ.จะต้องไปดำเนินการตรวจโรคจากแพทย์สภาให้เป็นมาตรฐานในการออกใบรับรองแพทย์ ให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่ จะต้องไม่มีโรคต้องห้าม ซึ่งในอนาคตเตรียมนำระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ ก่อนที่จะมีการออก FIR for Drive ต่อไป

2.การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย ขบ.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านเวชศาสตร์การจราจร เพื่อประเมินร่างกายของผู้ขอรับใบอนุญาต

3.การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ e-Learning สำหรับวิชาพื้นฐาน เพื่อให้ไปศึกษาก่อนที่จะมาสอบ รวมถึงกำหนดให้ผ่านหลักสูตรการอบรมการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุ และปรับภาคทฤษฎีให้เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม จะนำตัวอย่างจากต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ มาประยุกต์ใช้

4.การอบรมการขับรถ และทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ โดยจะมีการจัดทำคู่มือการฝึกหัดขับรถแบบ e-Learning พร้อมทั้งการพัฒนาการทดสอบขับรถไปสู่การทดสอบบนถนนจริงโดยผู้ควบคุมการทดสอบที่ ขบ.รับรอง ทั้งนี้ จะมีการกำหนดเป็นชั่วโมงว่าผ่านหรือไม่ และทดสอบว่าปฏิบัติได้ถูกตามหลักกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่

5.การบริหารจัดการ โดย ขบ.ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบการออกใบอนุญาตขับรถ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ทดสอบสำหรับผู้ขออนุญาตขับรถ เพื่อให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ลดปัญหาความแออัด

6.การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ ซึ่งในตอนนี้ยังไม่เป็นสากล โดยจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนา ว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศได้ภายในปี 2564 และใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ ภายในปี 2568

7.การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม (การติดตามประเมินผล) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อต้องการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย ขบ. ต้องหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในฐานะผู้ดูแลกฎหมายจราจร พร้อมบูรณาการร่วมกัน เพื่อกำหนดฐานความผิดในส่วนของโทษปรับ ที่ในอนาคตจะมีการตัดคะแนนด้วย กล่าวคือ เมื่อมีการตัดคะแนนครบตามที่กำหนด จะมีการพักใบอนุญาต 1 ปี เมื่อครบระยะเวลาแล้ว จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ขั้นต้นดังกล่าว ซึ่งเมื่อกระทำความผิดอีกครั้ง จะถูกตัดคะแนน แต่หากถูกตัดคะแนนจนครบในครั้งนี้ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิต ไม่สามารถขับรถได้อีกตลอดไป เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายบนท้องถนนในอนาคต

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตาม คาดว่า การตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2564 อย่างแน่นอน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูตไทย เตือน คนไทยในเกาหลีใต้ ระวังติดเชื้อโควิด-19
สถานเอกอัครราชทูตไทย เตือน คนไทยในเกาหลีใต้ ระวังติดเชื้อโควิด-19
คอหวยควรรู้! สามารถขึ้นเงินได้ที่ ธ.ก.ส. แล้ว เริ่ม 1 มี.ค.63
คอหวยควรรู้! สามารถขึ้นเงินได้ที่ ธ.ก.ส. แล้ว เริ่ม 1 มี.ค.63
คุมตัว 3 ผู้ต้องหา คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาทำแผน
คุมตัว 3 ผู้ต้องหา คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาทำแผน
ไฟป่านครนายก แนวโน้มดีขึ้น
ไฟป่านครนายก แนวโน้มดีขึ้น
ไฟป่าจันทบุรียังลุกไหม้หลายจุด
ไฟป่าจันทบุรียังลุกไหม้หลายจุด