ข่าวอีจัน 16 เมษายน 2563 | 19:07 น.

จ.ชลบุรี พร้อมผ่อนผัน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

เขียนโดย อีจัน
จ.ชลบุรี พร้อมผ่อนผัน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

จ.ชลบุรี ประกาศ หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น จะพิจารณาผ่อนผันมาตรตามสถานการณ์ ชี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แต่


จากกรณี จ.ชลบุรี จะกลับมาเปิดสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ นวด สปา เสริมความงาม โรงหนัง ฟิตเนส สนามชนไก่ อีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี มีแนวโน้มคลี่คลายลง โดยการดำเนินการนี้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากสถานแต่ละที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมาก ถึงแม้ว่าพื้นที่ จ.ชลบุรี สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ดีในสายตาประชาชน

ภาพจากอีจัน


ล่าสุดวันนี้ (16 เม.ย. 63) เพจ “อบจ.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ภาพ กิจกรรม” โพสต์ขอความว่า “ตามที่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการต่างๆ ในการรับมือโรคระบาดโควิด-19 ให้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งว่ามาตรการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ทุกจังหวัดกำหนดระยะเวลาของมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของคณะรัฐมนตรี และในปัจจุบัน ทางราชการยังคงดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ควบคู่ไปกับความร่วมมือของพี่น้องประชาชน
หากสถานการณ์การดีขึ้น คณะกรรมการควบคุมโรคจะพิจารณาผ่อนผัน คำสั่งหรือข้อห้ามต่างๆ ตามสถานการณ์ และความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ต่อไป #เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
////ภาพ////

ทั้งนี้ยังมีประกาศเป็นข้อความทางราชการโดยมีข้อความว่า
ตามที่ จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18 / 2563
ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วนั้น

จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่า การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติของมาตรการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดต้องกำหนดระยะการปฏิบัติของคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และในช่วงเวลานี้ ทางราชการยังคงดำเนินการตามมาตรการขั้นตอนในการเฝาระวัง ควบคุมโรค ควบคู่ไปกับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการป้องกันและปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ที่ราชการแนะนำอย่างเต็มที่ และหากปรากฏว่าสถานการณ์การระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้ลดปริมาณลงแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จักได้พิจารณายกเลิกขอผ่อนผันคำสั่งหรือห้ามที่มีอยู่ให้สอดคล้องตามความจำเป็นกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า จังหวัดชลบุรี มีความตระหนักและห่วงใยในความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในห้วงเวลานี้เป็นอย่างยิ่งและหวังว่า ทุกความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลดลงโดยเร็ววัน และเราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤดิการณ์ในครั้งนี้ ไปด้วยกันต่อไป

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมมลพิษ เผย ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง 33 จังหวัด
กรมควบคุมมลพิษ เผย ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง 33 จังหวัด
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ กรุงเทพ ยังมีอากาศเย็น
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ กรุงเทพ ยังมีอากาศเย็น
น้ำประปาไม่ไหล ชั่วคราว! ย่าน กรุงเทพฯ ชั้นใน คืนวันที่ 23 ม.ค. 64 (22.00-08.00 น.)
น้ำประปาไม่ไหล ชั่วคราว! ย่าน กรุงเทพฯ ชั้นใน คืนวันที่ 23 ม.ค. 64 (22.00-08.00 น.)