AD

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 2,083,326 คน ตายกว่า 1.4 แสนคน

เว็ป worldometers รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 17 เมษายน 63 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกรวม 2,182,197คน เสียชีวิตรวม 145,521คน รักษาหาย 547,295 คน
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 2,083,326 คน ตายกว่า 1.4 แสนคน
AD

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเรื่อยๆ ล่าสุดวันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. เวลาของประเทศไทย ทางเว็ป worldometers เว็บไซต์รวบรวมสถานการณ์โรคโควิด -19 แบบเรียลไทม์ ได้เผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อสะสมถึง 2,182,197 คน เสียชีวิตแล้วกว่า 145,521 คน รักษาหาย 547,295 คน
ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วัดจากเมื่อวานวันเดียว มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันกว่า 95,022 คน และเสียชีวิต กว่า 6,996 คน ทั่วโลก

ภาพจากอีจัน

ประเทศสหรัฐฯ พบผู้ป่วยรายใหม่ 29,567 คน เสียชีวิตวันเดียว 2,174 คน รวมผู้เสียชีวิตของประเทศสหรัฐ ตอนนี้ 34,617 คน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ยอดยังอัปเดตไม่ครบทุกประเทศ ลูกเพจสามารถติดตาม สถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้ที่ https://www.worldometers.info/coronavirus/
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co