AD

สนง.การบินพลเรือน เผยสถิติคนเข้าประเทศลดลงต่อเนื่อง

สนง.การบินพลเรือน เผยสถิติคนเข้าประเทศลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในช่วงโควิด-19 ระบาด
สนง.การบินพลเรือน เผยสถิติคนเข้าประเทศลดลงต่อเนื่อง
AD

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ว่า ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะมีสถานการณ์ดีขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง แต่จากการที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น สำนักงานการบินพลเรือนจึงยังคงขยายเวลาห้ามมิให้อากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งรัฐบาลยังคงมาตรการจำกัดการเดินทางภายในประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์การเดินทางทางอากาศทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศยังคงมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ช่วงวันที่ 5-11 เม.ย. 63 จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงถึงร้อยละ 63.5 เช่นเดียวกับจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 68.3 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้อัตราการบรรทุกผู้โดยสารในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเป็นสัปดาห์ที่มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศกลับลดลงในอัตราร้อยละ 49.2 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co