5 ข้อควรใช้ ดูแลใจคนพิการ ช่วงโควิด-19

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เผย 5 ข้อ ดูแลใจผู้พิการ ในสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจกับโรคเพื่อรับมือ สถานการณ์แบบนี้คนปกติก็คงจะรับมือได้ไม่ยาก แล้วสำหรับผู้พิการล่ะ? เขามีวิธีการรับมืออย่างไร หรืออย่างน้อย เราจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ผู้พิการเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว

ภาพจากอีจัน

ล่าสุด (17 เมษายน 2563) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เผย 5 วิธีดูแลใจผู้พิการในช่วงโควิด-19 #เพราะคนพิการก็สำคัญ

1.สื่อสารความรู้
ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม เข้าใจง่ายกับผู้พิการแต่ละประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 การดูแลตนเอง การออกกำลังกาย

2.ส่งเสริมสุขภาพ
กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับเพียงพอ ดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

3.สังเกตอารมณ์
เช่น ไม่สบายใจ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย

4.เตรียมความพร้อม
คำนึงถึงความต้องการของผู้พิการ เช่น ยา อาหาร ของใช้ แหล่งช่วยเหลือ

5.มีแผนเตรียมการ
ถ้าถูกแยกจากผู้ดูแลโดยผู้นำชุมชน อาสาสมัครในชุมชน และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเหมาะสม