พระราชสำนัก 17 เมษายน 2563 | 15:15 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย การศึกษาของนักเรียน ช่วงโควิดระบาด

เขียนโดย อีจัน
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย การศึกษาของนักเรียน ช่วงโควิดระบาด

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดกิจกรรม “สอนพิเศษทางไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

วันที่ 17 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยชุมชนเครือข่ายในโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในเรื่องนี้ โดยการจัดกิจกรรม “สอนพิเศษทางไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตามนโยบาย ให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือให้เกิดความต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน

ทีมงานโก่งธนู พลัง “บวร” Change For Good จึงทำการคัดเลือกบุคลากรในทีมงาน เป็นครูจิตอาสาจัดทำคลิปการเรียนการสอนผ่านไลน์กลุ่ม และได้จัดประชุมผู้ปกครองซึ่งเป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลโก่งธนู มาทำการซักซ้อมแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว
ภาพจากอีจัน

ผู้ปกครองทุกคนต่างปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยลูกหลานของตน โดยทีมงานโก่งธนู จะดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และให้ “ครูจิตอาสา” นำส่งแบบฝึกหัดที่บ้านนักเรียนและจัดเก็บเมื่อถึงกำหนดส่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสถานการณ์โควิด-19
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม