รัฐฯ จ่อ จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19และภัยแล้ง ให้เกษตรกร 15,000 บาทต่อคน

รองอธิบดี กสก. เผย รัฐบาลเตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 และภัยแล้ง ให้เกษตรกร 15,000 บาทต่อคน รวม 9 ล้านครัวเรือน เช็กข้อมูลได้แล้ว หลังปรับปรุงระบบใหม่
รัฐฯ จ่อ จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19และภัยแล้ง ให้เกษตรกร 15,000 บาทต่อคน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผย รัฐบาลเตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละ 15,000 บาท รวมจำนวน 9 ล้านครัวเรือน


ภาพจากอีจัน
วันนี้ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า รัฐบาล เตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง ให้รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยจะใช้ข้อมูลเกษตรกรที่ “ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ซึ่งชาวเกษตรกรต้องตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตัวเองให้แน่ชัด ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดค้นหา
ภาพจากอีจัน
หากเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือโหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร ใส่ข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงไปเก็บเอกสารให้ถึงที่
ทั้งนี้ หากเคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกร แล้ว ขอให้ตรวจสอบว่า ประเภทเกษตรกรและพืชผล ตรงกับที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลืออย่างตรงจุด โดยเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ผ่าน “ Application Farmbook “ บนโทรศัพท์มือถือ
ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ไปก่อนหน้านี้ เพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกรทั้งที่ไม่ทำมานานแล้วนั้น สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะตัวเองได้ที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th หากยังคงสถานะเป็นเกษตรกรค้างอยู่ สามารถยกเลิกสถานะได้เองผ่านทาง “Application Farmbook” เช่นกัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co