ทรัพยากร-สิ่งเเวดล้อม 19 เมษายน 2563 | 10:54 น.

ทส. เตรียมปลูกกล้าฟื้นฟูป่าภาคเหนือ ดีเดย์ 21 พ.ค. 63 วันต้นไม้ของชาติ

เขียนโดย อีจัน
ทส. เตรียมปลูกกล้าฟื้นฟูป่าภาคเหนือ ดีเดย์ 21 พ.ค. 63 วันต้นไม้ของชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดดีเดย์ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ วางแผนปลูกกล้าวันต้นไม้ของชาติ 21 พ.ค. 63

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือตอนบน พบตัวเลขจุดความร้อนลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 โดยจุดความร้อนในภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่พบน้อยกว่า 28 จุด จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรรพกำลังทั้งจากภาครัฐ อาสาสมัครดับไฟป่าตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า จากหลายๆ แห่งที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพจากอีจัน


ทำให้แนวโน้นที่ดีขึ้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งมาตรการในการจัดชุดดับไฟป่า 3,042 นาย ชุดเฝ้าระวังลาดตระเวน 4,254 นาย (รวม 7,296 นาย) ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติการในการ
ดับไฟป่าทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 14 ลำ ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าในหมู่บ้านเสี่ยง 1,090 หมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุไฟป่าขึ้นอีก

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ไม่พบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่วัดได้มีค่า 31-57 มคก./ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงค่ามาตรฐานที่ 50 มคก./ลบ.ม. และมีแนวโน้มจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจากการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ได้แล้ว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าลดลงเรื่อย ๆ จากการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ของเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด

ภาพจากอีจัน


จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า ของวันที่ 18 เมษายน การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าส่งผลให้จุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงเหลือเพียง 49 จุด พบจุดที่มากสุดอยู่ที่จังหวัดน่านเพียง 27 จุด ซึ่งพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำกิน ประกอบกับเป็นช่วงที่สิ้นสุดห้วงเวลาของการห้ามเผาที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน และจุดความร้อน (hotspot) น้อยสุดอยู่ในจังหวัดเชียงรายพบเพียง 1 จุด

นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดตาก พะเยา แพร่ และลำพูนไม่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เห็นว่าการเข้าปฏิบัติการดับไฟมีประสิทธิภาพดีมากกว่า 70% ประกอบกับในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ไฟป่าติดต่อกันทำให้ช่วยลดความรุนแรงและความร้อนสะสมของไฟป่าได้พอสมควร

ภาพจากอีจัน


อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ป่าที่เกิดความเสียหายจากไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า มีพื้นที่ป่าที่เสียหายจำนวน 55,266 ไร่ คิดเป็น 0.18 % ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (30,148,622 ไร่) ซึ่งพื้นที่ความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17,771 ไร่ และในส่วนของการดำเนินคดีมีเพิ่ม 50 คดี คดีสะสมอยู่ 963 คดี (ตั้งแต่ 30 มีนาคม - 17 เมษายน63) มีผู้ต้องหาเพิ่ม 5 ราย ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย สะสมรวม 38 ราย

ภาพจากอีจัน


ส่วนแผนการฟื้นฟูป่าจากความเสียหายที่เกิดขึ้น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เตรียมวางแผนสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยเปิดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผืนป่า พร้อมทั้งได้มอบให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมแผนในการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ

ภาพจากอีจัน


สำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ได้เตรียมแผนแลพมาตรการสำหรับฟื้นฟู ได้จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับใช้ในการปลูกป่าจำนวนกว่า 10 ล้านกล้า เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นและเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ป่า สัก พะยูง ตะแบก มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิล มะขามป้อม หว้า ขนุน สะเดา ฯลฯ พร้อมทั้งมี
ข้อสั่งการให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ เตรียมหารือและวางแผนในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ ประกอบกับในช่วงเดือน พฤษภาคม จะเป็นเดือนที่มีวันที่ตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกัน ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยได้กำหนดกิจกรรมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในวันที่ 21 พฤษภาคม 63

นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อมอบใหกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนืออีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานฯ สั่ง วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร แก้ไข พื้นที่ทับซ้อน เขต ขสป.ห้วยทับทัน
อุทยานฯ สั่ง วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร แก้ไข พื้นที่ทับซ้อน เขต ขสป.ห้วยทับทัน
พญาเสือ ล่อซื้อซากสัตว์ หลังพบพ่อค้า ขายผ่านเฟซบุ๊กอย่างโจ๋งครึ่ม
พญาเสือ ล่อซื้อซากสัตว์ หลังพบพ่อค้า ขายผ่านเฟซบุ๊กอย่างโจ๋งครึ่ม
สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ จึงมี ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมพัดปกคลุม บริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ จึงมี ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น