เชียงรายเผย พบผู้ป่วยโควิด รักษาหายเเล้ว กลับมาป่วยปอดอักเสบซ้ำ

สธ.เชียงรายเผยพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายเเล้ว กลับมาป่วยปอดอักเสบซ้ำ เร่งตรวจหาเชื้อละเอียดอีกครั้ง แยกกักตัวดูเเลอย่างใกล้ชิด
เชียงรายเผย พบผู้ป่วยโควิด รักษาหายเเล้ว กลับมาป่วยปอดอักเสบซ้ำ

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 จาก อ.เทิง จ.เชียงราย ได้กลับเข้ามารักษาซ้ำที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังจากที่ได้จำหน่ายผู้ป่วยรายดังกล่าวไปแล้วนั้น

ภาพจากอีจัน

ล่าสุดวานนี้ (20 เม.ย.2563) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ชี้แจงว่าผู้ป่วยรายดังกล่วได้กลับเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตามที่เป็นข่าวจริง ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่
20 มีนาคม 2563 จนจบสิ้นขบวนการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และได้อนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาลในวันที่ 6 เมษายน 2563 โดยผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายปกติ ไม่มีไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ

ภาพจากอีจัน

ซึ่งหลังจากนั้นทางหน่วยงานสาธารณสุขยังคงให้ผู้ป่วยได้กักตัวเองที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย และแยกตัวจากครอบครัวและชุมชนต่อเนื่องอีกจนครบ 14 วัน ตลอดจนมีการติดตามสุขภาพและวัดไข้ทุกวันโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ในระหว่าง 14 วันของการเฝ้าติดตามอาการที่บ้านผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ หน่วยงานสาธารณสุขจึงได้แนะนำให้ผู้ป่วยเข้าตรวจและรับการรักษาเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วย โดยโรงพยาบาลเทิง ได้ประสานส่งตัวผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในวันที่ 18 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน
จากการตรวจประเมินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เบื้องต้นพบว่ามีอาการเข้าได้กับโรคปอดอักเสบ โดยเชื้อก่อโรคปอดอักเสบมีความเป็นไปได้จากทั้งเชื้อไวรัสอื่นๆและแบคทีเรีย ซึ่งกำลังอยู่ในชั้นส่งตรวจพิเศษอย่างละเอียดเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ทีมแพทย์ผู้รักษาก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงเฝ้าระวังอาการ และติดตามการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำ รวมถึงภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อเชื้อโควิด-19 ด้วย

สำหรับแผนการรักษา ได้ให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในห้องแยกโรคเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ให้ยาที่ครอบคลุมการรักษาเชื้อที่มีความเป็นไปได้ต่ออาการป่วยของผู้ป่วยรายนี้ สำหรับอาการผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน ไม่มีไข้ มีอาการไอเล็กน้อย สามารถเดิน และช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวผู้ป่วยรักษาหายแล้วอาจกลับมาป่วยซ้ำ ทางหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามสุขภาพของผู้ป่วยทุกรายที่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว ขอให้เชื่อมั่นต่อระบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดเชียงราย และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์โรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อช่วยป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co