ข่าวทั่วไป 22 เมษายน 2563 | 12:30 น.

ไฟเขียว! แจกเงิน #เราไม่ทิ้งกัน จาก 9 ล้าน เป็น 14 ล้านคน

เขียนโดย อีจัน
ไฟเขียว! แจกเงิน #เราไม่ทิ้งกัน จาก 9 ล้าน เป็น 14 ล้านคน

ครม. ขยายเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

22 เมษายน 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ภาพจากอีจัน

หลังจากที่เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน และพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าที่ประมาณการไว้ และผู้ได้รับผลกระทบบางรายมีชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือนักเรียน/นักศึกษา แต่เป็นลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก

ทั้งนี้ จึงเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยขยายจำนวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิของมาตรการ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

ภาพจากอีจัน

เนื่องจากมาตรการ กำหนดให้ชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกพื้นที่ จึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย