บุรีรัมย์ เตรียมผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการ แต่ยังคุมเข้มคนเข้าจังหวัด

พ่อเมืองบุรีรัมย์ เล็งนำร่องปลดล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจ ช่วงต้นเดือน พ.ค. ภายใต้เงื่อนไขด้านสาธารณสุข
บุรีรัมย์ เตรียมผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการ แต่ยังคุมเข้มคนเข้าจังหวัด
ภาพจากอีจัน
22 เมษายน 2563 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปรึกษาหารือ และวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการ

แต่มาตรการที่ต้องคงไว้ไม่สามารถผ่อนปรนได้ ได้แก่ การตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องอยู่ภายในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้ 14 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 Buriram Healthy Model รวมถึงต้องมีการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสถานที่ชุมชน สถานที่แออัดหนาแน่น และเพิ่มความเข้มข้นเรื่องการตรวจห้องปฏิบัติการ ซึ่งมาตรการนี้จะต้องไม่หย่อนอย่างเด็ดขาด

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาของ องค์การอนามัยโลก เตือนว่า การจะปลดล็อกให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ จะต้องพิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติใน 6 ข้อนี้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย

1.สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้แล้ว
2.ระบบสุขภาพต้องสามารถหาผู้มีอาการมาตรวจหาเชื้อแยกตัวและรักษาพร้อมทั้งทำการ สอบสวนโรค
3.มีความเสี่ยงระดับน้อยที่สุด ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงภัยมากที่สุด เช่น บ้านพักคนชรา
4.โรงเรียน สำนักงาน และสถานที่สาธารณะต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
5.สามารถจัดการความเสี่ยงของโรคจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้
6.คนในชุมชนต้องมีความรู้มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดโรค

ภาพจากอีจัน
"จังหวัดบุรีรัมย์ เรามีครบหมดทั้ง 6 หลักเกณฑ์ จึงคาดว่าภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะสามารถผ่อนปรนล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการได้ แต่ยังคงต้องมีการคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 Buriram Healthy Model อย่างเข้มข้นต่อไป ภายใต้ชื่อ เปิดบ้าน ปิดเมือง" ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co