ศบค. เปิดเกณฑ์ใหม่การเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเกณฑ์ใหม่การเข้าตรวจคัดกรองโรค ชี้ มีอาการใดอาการหนึ่ง ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงใน 14 วัน เข้ารับการตรวจได้ทันที
ศบค. เปิดเกณฑ์ใหม่การเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบมานำเสนอ คือ นิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยใครที่มีอาการเข้าข่ายดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้เลย คือ

1. อาการและอาการแสดง
1.1 ประวัติมีไข้
1.2 อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศา

ภาพจากอีจัน

2.
2.1 ไอ
2.2 มีน้ำมูก
2.3 เจ็บคอ
2.4 หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก
2.5 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ร่วมกับการมีปัจจัยเสี่ยง ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อ โควิด-19
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co