โฆษกกองสลากฯ ยัน เลื่อนวันออกหวย ทำถูกแล้ว ชี้ รับซื้อสลากคืน กฎหมายไม่รองรับ

โฆษกกองสลากฯ ยัน เลื่อนออกหวยเป็น 16 พ.ค. 63 ตามเดิม หากซื้อคืนจะกระทบสัดส่วนที่กำหนดไว้ - กฎหมายไม่รองรับ
โฆษกกองสลากฯ ยัน เลื่อนวันออกหวย ทำถูกแล้ว ชี้  รับซื้อสลากคืน กฎหมายไม่รองรับ

(22 เมษายน 2563) นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ยืนยันการพิจารณาเลื่อนออกรางวัลสลากฯ ได้ทำถูกต้องตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ซึ่งในมาตรา 13 ให้คณะกรรมการสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสำนักงานสลากฯ ทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการจัดจำหน่าย การพิมพ์ การออกรางวัล และการรับขึ้นรางวัล

ภาพจากอีจัน

ดังนั้น จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบธรรม ที่สำคัญการเลื่อนออกรางวัลได้ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงคำสั่งเคอร์ฟิวของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะหากให้ออกรางวัลตามเดิม อาจเป็นการกระตุ้นให้คนขายลอตเตอรี่ออกมาจำหน่ายจนเกิดการรวมกลุ่มและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มได้

การร้องศาลปกครองถือเป็นสิทธิที่ผู้ขายทำได้ แต่ยืนยันว่าขณะนี้สลากงวด 1 เม.ย. 63 ยังออกรางวัลวันที่ 16 พ.ค. 63 ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่โมฆะหรือยกเลิกแต่อย่างใด เพราะการพิจารณาเลื่อนออกสลากฯ ได้ทำตามอำนาจกฎหมายและมีเหตุผลรองรับไว้

ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายก็ต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองว่าจะรับฟ้องหรือไม่ ซึ่งเราคงไม่สามารถก้าวล่วงได้
ส่วนข้อเสนอต้องการให้สำนักงานสลากฯ รับซื้อสลากฯ คืนในราคาต้นทุน 70.40 บาทนั้น ยืนยันว่าทำไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา ก็เคยวินิจฉัยแล้วว่าสำนักงานสลากฯ ไม่มีอำนาจรับซื้อคืนสลาก อีกทั้งอาจมีผลกระทบต่อการจัดสรรจ่ายเงินรางวัลด้วย ผู้ค้าตามธรรมเนียมปฏิบัติทราบกันดีว่าเป็นการขายขาด เมื่อผู้ขายสลากไม่สามารถขายสลากได้ครบและขายสลากเหลือ ผู้ขายสลากจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

ซึ่งผ่านมาไม่เคยมีการรับซื้อคืน และสำนักงานสลากฯ ไม่สามารถตั้งกองทุนรับซื้อคืนได้ เพราะจะสุ่มเสี่ยงต่อการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุชัดว่าเงินจากการขายสลากต้องแบ่งเป็นรางวัล 60% รายได้เข้ารัฐ 23% และอีก 17% เป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งค่าบริหารจัดการนี้จะมีการแบ่งกำไรให้ผู้ขายคิดเป็นสัดส่วน 12% ของราคาสลาก และหากเป็นองค์กรการกุศล องค์กรคนพิการได้รับส่วนแบ่งกำไรเพิ่มอีก 2% ดังนั้น สำนักงานสลากฯ เหลือเงินเพียง 3% นำมาบริหารจัดการสลาก หากซื้อคืนจะทำให้กระทบสัดส่วนที่กำหนดไว้และกฎหมายไม่ได้ระบุให้ซื้อคืน

Related Stories

No stories found.