ลูกหนี้สบายใจได้! เจ้าหนี้ห้ามยึดเงิน 5,000 บาท ที่ได้จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน

กรมบังคับคดี ย้ำ ข้อกฎหมายไม่ให้อำนาจเจ้าหนี้ทวงเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามกฎหมายกําหนด
ลูกหนี้สบายใจได้! เจ้าหนี้ห้ามยึดเงิน 5,000 บาท ที่ได้จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน

22 เมษายน เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้เผยข้อมูลจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ถึงคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน และอยู่ในสถานะลูกหนี้ของสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้ประเภทต่าง ๆ มีคำถามว่า เงินที่ได้มานี้ เจ้าหนี้จะขอให้บังคับคดีหรือใช้หนี้คืนได้หรือไม่?

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยชดเชยรายได้แก่ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ รายละ 5,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นับเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกําหนด
ภาพจากอีจัน
ดังนั้น เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงไม่อาจบังคับคดีได้ #ลูกหนี้โปรดจงสบายใจได้
ภาพจากอีจัน
สำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co