พบฝูงพะยูนกว่า 30 ตัว เข้ามาหากินในพื้นที่หาดเจ้าไหม 2 วันติด

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง เผย พบฝูงพะยูนกว่า 30 ตัว เข้ามาหากินในพื้นที่ 2 วันติด นับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
พบฝูงพะยูนกว่า 30 ตัว เข้ามาหากินในพื้นที่หาดเจ้าไหม 2 วันติด

เพจ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง เผย พบฝูงพะยูน ที่เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เข้ามาหาอาหารเป็นกลุ่ม 2 วันติด โดยระบุว่า

วันที่ 22 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือและการบิน Drone สำรวจ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพื้นที่เชื่อมโยง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) ได้แก่ บริเวณหาดยาว บริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดมดตะนอย และแหลมจูโหย เกาะลิบง

- เบื้องต้นบริเวณแหลมจูโหย เกาะลิบง พบฝูงพะยูนจำนวน 30 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว
- บริเวณหาดมดตะนอย พบพะยูนจำนวน 1 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว
- บริเวณหาดยาวพบโลมาจำนวน 2 ตัว

โดยพะยูนที่พบบริเวณแหลมจูโหยมีพฤติกรรมรวมฝูงในการออกหากินหญ้าทะเล ขณะที่พะยูนที่พบบริเวณหาดมดตะนอยออกหากินตามลำพัง ส่วนเต่าทะเลและโลมามีพฤติกรรมว่ายน้ำและโผล่ขึ้นมาหายใจ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
วันที่ 23 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือและการบิน Drone สำรวจ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพื้นที่เชื่อมโยง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) ได้แก่ บริเวณหาดยาว บริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดตูบ อ่าวทุ่งจีน และหน้าเขาบาตู (บ้านมาเรียม) เกาะลิบง

-เบื้องต้นบริเวณหาดตูบพบพะยูนจำนวน 5 ตัว และพบเต่าทะเลแพร่กระจายจนถึงอ่าวทุ่งจีน
-บริเวณหน้าหน้าเขาบาตู พบพะยูนจำนวน 2 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว

นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์การพบเห็นสัตว์ทะเลหายากบริเวณเกาะลิบงจาก นายวิสุท สารสิทธิ์ สมาชิกกลุ่มพิทักษ์ดูหยง โดยนายวิสุทบอกว่ามีการพบเห็นพะยูนบริเวณหน้าเขาบาตูเป็นประจำทุกวัน และมีการพบเห็นมากสุดจำนวนประมาณ 5-6 ตัว ต่อครั้ง
สภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงบ่ายท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่ง และน้ำทะเลค่อนข้างขุ่น และผิวน้ำมีละรอกคลื่น เป็นอุปสรรคเล็กน้อยต่อการสำรวจ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co