เตือน! อย่าแชร์ข่าวปลอม “กรอกรหัสทะเบียนบ้าน รับหน้ากากฟรีจากรัฐฯ”

เตือน! อย่าแชร์ข่าวปลอม “กรอกรหัสทะเบียนบ้าน รับหน้ากากฟรีจากรัฐฯ”

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเตือน อย่าแชร์ข่าวปลอม “กรอกรหัสทะเบียนบ้าน รับหน้ากากฟรีจากรัฐฯ” ชี้ ก.อุตสาหกรรม ผลิตแจกโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆ

(24 เมษายน 2563) เพจเฟซบุ๊ก “Anti-Fake News Center Thailand” โพสต์ประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า ตามที่มีการโพสต์ข้อความ ประเด็นเรื่อง “เพียงกรอกรหัสทะเบียนบ้าน ทางรัฐฯ จะจัดส่งหน้ากากอนามัยให้ฟรี” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริง

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมจัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน
ทั้งนี้ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆ ในการขอรับหน้ากากผ้า

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บริหารจัดการแจกจ่าย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร 5,450,000 ชิ้น จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ตามข้อมูลทะเบียนบ้านครัวเรือนในเขต กรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น

กลุ่มที่ 2 ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยง 2,500,000 ชิ้นมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ว่าราชการจังหวัดแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่/พนักงานกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 2,050,000 ชิ้น ซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการรับมอบหน้ากากผ้าต่อไป

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่ http://www.industry.go.th/ หรือ โทร 02-202-3000

ภาพจากอีจัน
สรุป ข่าวกรอกข้อมูล รับหน้ากากอนามัยฟรีจากรัฐ...ปลอมค่ะ!
อย่าแชร์ อย่าเชื่อ อย่าส่งต่อนะคะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co