ศบค.เผย 4 มาตรการ ที่ปชช.ต้องทำตามเดิม จนถึง 31 พ.ค.63

เปิด 4 มาตรการที่ต้องปฏิบติ จนถึง 31 พ.ค.63 หลัง ศบค.ต่อเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจผ่อนปรนตามความเหมาะสม
ศบค.เผย 4 มาตรการ ที่ปชช.ต้องทำตามเดิม จนถึง 31 พ.ค.63

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยว่าทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้นำเสนอ การประเมินผลการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 หลังจากมีข้อกำหนดใช้มา 1 เดือน ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพทำให้ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ประชุมมิติเห็นชอบให้ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปตามข้อเสนอ เพราะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด บวกกับพบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 70% เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล

ภาพจากอีจัน

โฆษก ศบค. ยังเผยอีกว่าประชาชนยังต้องปฏิบัติตาม 4 ข้อกำหนดตามเดิมคือ

1.ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ควบคุมเข้าราชอาณาจักร ทางบก ,ทางน้ำ ,ทางอากาศ (ขยายการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตท่าอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก ตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 2563

2.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

3.ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (Curfew) ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งเคหสถาน (Curfew) ระหว่างเวลา 23.00 น.- 04.00 น.

4.งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอก มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสียงต่อการแพร่โรคคิดชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้เรื่องการผ่อนปรนให้เปิดสถานประกอบการต่างๆ ยังต้องดูสถานการณ์เเละพิจารณาในรอบ 14 วัน หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะผ่อนปรนตามเหมาะสม เเต่หากผ่อนปรนเเล้วผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็สามารถยกเลิกได้ทันที
ภาพจากอีจัน
ซึ่งทางเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการเสนอแนวทางการผ่อนปรนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะพิจารณาตามความเสี่ยงของสถานการประกอบการ เช่น สถานที่ที่เปิดโล่งความเสี่ยงแพร่เชื้อน้อย ก็จะได้รับพิจารณาก่อน ส่วนสถานที่ปิดทึบมีการติดแอร์อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งตามเหมาะสม ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีย้ำยังอยากให้สถานประกอบการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ต้องขึ้นอยู่การประเมินอีกครั้ง
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co