การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษไปรับคนไทยตกค้างในนิวซีแลนด์ 168 คน สำเร็จลุล่วงด้วยดี

การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษไปรับคนไทยตกค้างในนิวซีแลนด์ 168 คน สำเร็จลุล่วงด้วยดี

การบินไทย ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ TG 492 เส้นทางโอ๊คแลนด์- กรุงเทพฯ รับคนไทย 168 คนที่ตกค้างจากนิวซีแลนด์กลับบ้าน

(27 เม.ย.63) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เที่ยวบินที่ TG 492 เส้นทางโอ๊คแลนด์- กรุงเทพฯ เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 168 คน กลับประเทศไทย โดยออกจากโอ๊คแลนด์ เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.26 น.

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

อนึ่ง การบินไทยมีความห่วงใยด้านความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้โดยสาร เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ออกแบบกระบวนการทำงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร การกำหนดที่นั่งบนเครื่องบินให้มีระยะห่าง รวมทั้งการบริการอาหารบนเครื่องบินในรูปแบบอาหารกล่อง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ไปจนถึงขั้นตอน Disembarking แบบเว้นระยะห่างเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ขณะนำผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน นอกจากนี้ นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นอาสาสมัคร ร่วมกันจัดทำ Face Shield เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสาร สำหรับนำมาใช้หากจำเป็นเมื่อเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยอีกด้วย นับเป็นอีกภารกิจที่การบินไทยมีส่วนร่วมปฏิบัติการพาคนไทยกลับบ้านได้สำเร็จเป็นอย่างดี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ขอบคุณภาพและข้อมูล : ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , Thai Airways
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co