29 เม.ย. 63 คลังโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 1.1 ล้านราย เยอะที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการมา

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ล็อตใหญ่สุด พรุ่งนี้ 29 เมษายน 63 โอนเงินอีก 1.1 ล้านราย
29 เม.ย. 63 คลังโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 1.1 ล้านราย เยอะที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการมา

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ในช่วงวันที่ 8 - 24 เมษายน 2563 ได้โอนให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4.9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ในช่วง 27 ถึง 28 เมษายน 2563 มีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์อีก 1.5 ล้านราย และในวันที่ 29 เมษายน 2563 จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก 1.1 ล้านราย

ภาพจากอีจัน

ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 8- 29 เมษายน 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.78 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้มีความคืบหน้าในด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.4 แสนราย ขอทบทวนสิทธิ์ 3.4 ล้านราย ขอสละสิทธิ์ 1,675 ราย และมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย

ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5.2 ล้านราย ยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1.1 ล้านราย จึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ได้นั้น กระทรวงการคลังได้มอบหมาย “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” จำนวนกว่า 23,000 คน สับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น อีกด้วย

ยังคงมีหวัง กับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถเช็กสถานะได้ที่ https://www.ejan.co/raomaitingkan-appeal-check

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co