พระราชสำนัก 28 เมษายน 2563 | 19:22 น.

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานตู้ความดันลบตรวจโควิด-19 ถึง รพ.ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก แล้ว

เขียนโดย อีจัน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานตู้ความดันลบตรวจโควิด-19 ถึง รพ.ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก แล้ว

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” แก่โรงพยาบาล 16 แห่ง ส่งถึงรพ.ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก แล้ว


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” แก่โรงพยาบาล 16 แห่ง จำนวนรวม 23 ตู้ โดยพระราชานุญาตให้ใช้งบประมาณจาก“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” โดยตู้ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาล ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

โดยเมือวานนี้ 27 เมษายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานรับมอบ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 16 แห่ง จำนวน 23 ตู้ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ภาพจากอีจัน

ล่าสุดวันนี้ 28 เมษายน 2563 ตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ หรือ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” พระราชทาน ได้เดินทางถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นที่เรียบร้อย โดยมี รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้แทนรับมอบ

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”