ร.พ.ระยอง เปิด ห้องอนูชีววิทยาตรวจโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ รู้ผลภายใน 24 ชม.

โรงพยาบาลระยอง เปิดห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ยืนยันรู้ผลภายใน 24 ชม. คนกลุ่มเสี่ยงตรวจฟรี
ร.พ.ระยอง เปิด ห้องอนูชีววิทยาตรวจโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ รู้ผลภายใน 24 ชม.

วันนี้ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.45 น. ร.พ.ระยอง ได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ณ ชั้น 11 อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลระยอง โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานฯ

ภาพจากอีจัน
โดย นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลระยอง ได้พัฒนาศักยภาพตรวจยืนยันเชื้อด้วยเทคนิค Real time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
(Real time RT PCR) ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ซึ่งเป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในระดับสากลที่องค์การอนามัยโลกยอมรับ โดยศักยภาพของเครื่องสามารถให้บริการได้สูงสุด 376 ตัวอย่าง/24 ชั่วโมง ตัวอย่างส่งตวจโควิด คือ สวอปจากNasophryngeal+ป้ายจากลำคอ หรือเสมหะ
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้สามารถตรวจหา genotype ไข้เลือดออกได้ตรวจหายีนส์ดื้อยาของเชื้อวัณโรคได้ทั้งวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR TB) และวัณโรคดีอยาชนิดรุนแรง (XDR TB) ตรวจไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกและไวรัสไข้สมองอักเสบ สำหรับการตรวจบริการโควิด ประกันรายงานผลที่ 24 ชั่วโมง สามารถใช้สิทธิตรวจได้กรณีเข้าข่ายตามนิยามกรมควบคุมโรค
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co