ข่าวทั่วไป 30 เมษายน 2563 | 09:02 น.

เกษตรกรจำนวนมาก แห่ขึ้นทะเบียน รอรับเงิน 5,000 บาท จากรัฐบาล

เขียนโดย อีจัน
เกษตรกรจำนวนมาก แห่ขึ้นทะเบียน รอรับเงิน 5,000 บาท จากรัฐบาล

ชาวบ้านเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี แห่ขึ้นทะเบียนเพิ่มหลัง ครม.อนุมัติช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละ 5,000 บาท 3 เดือน เจ้าหน้าที่ต้องกันคนให้ออกห่างกันเพื่อป้องกันไวรัสโควิด

(30 เม.ย.63) นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว

โดยจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย และเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 155,747 ครัวเรือน สำหรับเกษตรกรรายใหม่ (ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร) สามารถขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทร 077-283282 หรือ 081 – 2722593

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

หลังจากที่เกษตรกรได้ทราบข่าว ก็มีเกษตรกรเดินทางมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอของสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องกันคนให้ออกห่างกันเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 บางสำนักงานต้องใช้แผ่นพลาสติกกัน แจกเจลล้างมือ ให้กับเกษตรกรที่มาติดต่อขอขึ้นทะเบียน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
จีนเผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉียด 8 หมื่นราย
จีนเผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉียด 8 หมื่นราย