ต่างประเทศ 3 พฤษภาคม 2563 | 13:47 น.

4 พ.ค. 63 สถานทูตฯ ณ กรุงลอนดอน เปิดให้คนไทยในอังกฤษลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยได้

เขียนโดย อีจัน
4 พ.ค. 63 สถานทูตฯ ณ กรุงลอนดอน เปิดให้คนไทยในอังกฤษลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยได้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประกาศ 4 พ.ค. 63 ให้คนไทยในอังกฤษ ลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยได้ วอนขอให้สิทธิ์กับผู้ที่จำเป็นต้องกลับเร่งด่วน

วันนี้ (3 พ.ค. 63) สำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ต้องการกลับประเทศไทย วันที่ 4 พ.ค. 63 เวลา 08.00 น. (ตามเวลาของอังกฤษ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปิดให้ลงทะเบียนขอกลับประเทศได้ โดยจะให้เปิดลิงค์การลงทะเบียนทางเฟซบุ๊ก ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพียงช่องทางเดียว จนกว่าจะครบโควตา 200 ท่าน โดยยึดหลักการ first come first served อย่างเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน

โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ หนังสือเดินทางไทยและบัตรประชาชนไทย เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน (กรณีไม่มีบัตรประชาชนไทยสามารถดูหมายเลขประจำตัว 13 หลักได้ในหนังสือเดินทางหรือทะเบียนบ้าน) โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากต้องเชื่อมโยงเข้ากันข้อมูลระบบการบริหารจัดการ ส่วนกลางในประเทศไทยและกับสายการบิน EVA Air เพื่อการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินขึ้นต่อไปด้วย พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและที่อยู่ในสหราขอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ อีเมลและที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อจะได้ติดต่อท่านกลับได้ว่าท่านจะสามารถเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและรับบัตรโดยสารเครื่องบิน การชำระเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และการออกใบเสร็จรับเงิน

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตามชาวไทยในไอร์แลนด์ ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษขอให้ตรวจสอบว่าท่านต้องใช้ Transit Visa หรือไม่ (โดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไอร์แลนด์) และตรวจสอบกับสายการบินต้นทางเกี่ยวกับการ check-through สัมภาระไปถึงกรุงเทพฯ เพราะหากไม่มี Transit Visa ท่านจะไม่สามารถออกมารับกระเป้าและ check-in ขึ้นเครื่องบินพิเศษนี้ได้

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และคนทำงานขอได้โปรดมั่นใจว่าท่านได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาหรือนายจ้างอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสามารถเดินทางกลับมาศึกษาทำงานในสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้อนาคตของท่านต้องได้รับความเสียหายในภายหลัง

ทั้งนี้ ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนในการกลับประเทศไทยเนื่องจากโควิด-19 ที่นั่งในรอบแรกนี้มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกลับประเทศไทย และโปรดให้เพื่อนชาวไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา