ข่าวอีจัน 5 พฤษภาคม 2563 | 19:11 น.

เปิดขั้นตอน คนไทยในญี่ปุ่นขอรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ต้องทำอย่างไร?

เขียนโดย อีจัน
เปิดขั้นตอน คนไทยในญี่ปุ่นขอรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ต้องทำอย่างไร?

เช็กเลย! สถานทูต เผยรายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น


หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้หารือในมาตรการเยียวยาประชาชนในประเทศ โดยเตรียมแจกเงิน 100,000 เยน ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาวิกฤตโควิด-19 ซึ่งรวมไปถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย

ภาพจากอีจัน

คนไทยในญี่ปุ่น ขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน ในช่วง โควิด-19 ต้องทำอย่างไร? เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะล่าสุด (5 พฤษภาคม 2563) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เผยรายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน (ราว 30,000 บาท) ช่วงโควิด-19 สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผู้เข้าข่าย

- ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

2.ยื่นคำขอได้เมื่อไหร่ ?

- วันเริ่มรับคำขอวันแรก จะถูกกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคำขอให้ทางไปรษณีย์ให้โดยเร็วที่สุด ขอให้ยื่นคำขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่มรับคำขอวันแรก

3.จะยื่นคำขอได้อย่างไร ?

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเอกสารคำขอที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของท่านไปให้ทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอความกรุณายื่นคำขอทางไปรษณีย์หรือออนไลน์
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ จะมีการจ่ายให้เป็นรายครัวเรือน โดยการโอนเข้าบัญชีที่ได้รับแจ้งมาไว้ และสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรุณาจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น แล้วมาที่เคาน์เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำการจ่ายให้ที่เคาน์เตอร์ที่ยื่นเรื่อง
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

คนไทยในญี่ปุ่น เช็กด่วนๆ เลยค่ะ ว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์หรือไม่?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มฉกสมุดบัญชีคนถูกหวย 12 ล้าน เบิกเงินจ่ายค่าสินสอด
หนุ่มฉกสมุดบัญชีคนถูกหวย 12 ล้าน เบิกเงินจ่ายค่าสินสอด
ทีมทนาย ตัดสินใจไม่ประกันตัว อานนท์ นำภา
ทีมทนาย ตัดสินใจไม่ประกันตัว อานนท์ นำภา
ราชกิจจาฯ ประกาศสถานะการเงินไทย ขาดทุน 1 ล้านล้านบาท
ราชกิจจาฯ ประกาศสถานะการเงินไทย ขาดทุน 1 ล้านล้านบาท