ข่าวทั่วไป 5 พฤษภาคม 2563 | 22:37 น.

เปิดประวัติ - ความสำคัญ วันวิสาขาบูชา กับกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในวันที่โควิดระบาด

เขียนโดย อีจัน
เปิดประวัติ - ความสำคัญ วันวิสาขาบูชา กับกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในวันที่โควิดระบาด

เปิดประวัติ “วิสาขบูชา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันมรดกพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เผย มติมหาเถรสมาคม ปี 63 โควิดระบาด แนะเวียนเทียนออนไลน์

สวัสดีเช้าวันวิสาขบูชาในยุคโควิด-19 ค่ะ
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันมรดกพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานค่ะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) บรรจบกันทั้ง 3 คราว ได้แก่ เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

ภาพจากอีจัน


เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ภายหลังจากการออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ภาพจากอีจัน


ภายหลังจากการตรัสรู้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัย และโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ภาพจากอีจัน


เหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 บางแห่งอาจเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี

กิจกรรมโดยปกติที่ชาวพุทธถือธรรมเนียมปฏบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ ในประเทศไทย ก็มักจะเดินทางเข้าวัด บำเพ็ญกุศล ถือศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ฟังธรรมแล้ว ยังนิยมให้อิสระทานปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

แต่ วิสาขบูชาปีนี้ (2563) เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ยกมติมหาเถรสมาคม มาตอบคำถามการจัดกิจกรรม วิสาขบูชา ปีนี้ว่า ขอให้ทุกวัดทั่วประเทศ งดกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน เว้นกิจของสงฆ์ โดยมีผลตั้งแต่ 10 เม.ย. 63 จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง


ภาพจากอีจัน


เพราะฉะนั้น ปีนี้เวียนเทียนออนไลน์ไปก่อน
คิดดี พูดดี ทำดี บุญเกิดได้จากจิตใจ ใช่สถานที่นะคะ

ภาพจากอีจัน


เวียนเทียนออนไลน์ คลิกเลยค่ะ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลดหัวใจ ปู่ข่มขืนหลาน จนท้อง บอบช้ำหัวใจจนตาย
สลดหัวใจ ปู่ข่มขืนหลาน จนท้อง บอบช้ำหัวใจจนตาย
กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 800 คัน
กทม. ลุยย้าย ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 800 คัน
เคนมผง มีปริมาณ ยากล่อมประสาท ไดอาซีแพม เกินมาตรฐาน สูงถึง 20 เท่า
เคนมผง มีปริมาณ ยากล่อมประสาท ไดอาซีแพม เกินมาตรฐาน สูงถึง 20 เท่า