ข่าวเศรษฐกิจ 6 พฤษภาคม 2563 | 15:02 น.

ผู้ประกันตนเตรียมเฮ! รมว.แรงงาน จ่อชง ครม. ยืดจ่ายเงินว่างงานเพราะโควิด-19 ไปถึงสิ้นปี

เขียนโดย อีจัน
ผู้ประกันตนเตรียมเฮ! รมว.แรงงาน จ่อชง ครม. ยืดจ่ายเงินว่างงานเพราะโควิด-19 ไปถึงสิ้นปี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล รมว.แรงงาน เตรียมเสนอ ครม. จ่ายเงิน ประกันสังคมให้ผู้ว่างงานร้อยละ 75 ยาวถึงสิ้นปี

6 พฤษภาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในกรณีที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน อันเนื่องมาจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับคือ สิทธิกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ภาพจากอีจัน

จากการได้ลงพื้นที่เร่งรัดให้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยนั้นแล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ทยอยจ่ายเสร็จสิ้นไปกว่าครึ่ง จากจำนวนผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จำนวน 990,523 ราย เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้ว จำนวน 492,273 ราย เป็นเงินจำนวน 2,563.612 ล้านบาท

ภาพจากอีจัน

ซึ่งในเรื่องนี้ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล เผยว่า ได้สั่งการให้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับในกรณีที่สถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมขอให้สถานประกอบการกลุ่มดังกล่าวเร่งดำเนินการรับรองการหยุดของลูกจ้าง ซึ่งพบว่ามีผู้ประกันตน จำนวน 289,104 ราย ที่รอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ โดยสถานประกอบการกลุ่มนี้ จะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากสำนักงานประกันสังคม เร่งรัดให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


ภาพจากอีจัน

ในส่วนกรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ในการร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้ว

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว รีบยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมโดยทันที

“นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากเดิมที่จ่ายร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน เพียง 3 เดือน ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. เป็นร้อยละ 75 ของค่าจ้างรายวัน ยาวไปจนถึงสิ้นปี นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอลดอัตราการเงินจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเหลือเพียงร้อยละ 1 จากเดิมจ่ายร้อยละ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกกลุ่ม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดเชื้อโควิด-19 ประกันสังคมรักษาฟรี
ติดเชื้อโควิด-19 ประกันสังคมรักษาฟรี
ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ 6 เดือน บรรเทาพิษโควิด-19
ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ 6 เดือน บรรเทาพิษโควิด-19
รีบลงทะเบียน! ประกันสังคม เยียวยาพนักงาน-ลูกจ้าง ว่างงาน
รีบลงทะเบียน! ประกันสังคม เยียวยาพนักงาน-ลูกจ้าง ว่างงาน
ก.แรงงาน จ่อชง ครม. เยียวยาผู้ประกันตนเจอพิษโควิด-19 รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท
ก.แรงงาน จ่อชง ครม. เยียวยาผู้ประกันตนเจอพิษโควิด-19 รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท
ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33
ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33