ข่าวดี! ผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของไทยในสัตว์ ได้ผลน่าพอใจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยไทยทดลองวัคซีนโควิด-19 ในสัตว์ ได้ผลน่าพอใจ
ข่าวดี! ผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของไทยในสัตว์ ได้ผลน่าพอใจ

6 พฤษภาคม 2563 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ถึงความก้าวหน้าการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของไทยว่า นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค

ภาพจากอีจัน
“ที่เราดำเนินการร่วมกันระหว่าง จุฬาฯ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมคณะของ ศ.นพเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เรียกว่า DNA วัคซีน ได้มีการทดสอบในสัตว์ทดลอง คือ หนู ด้วยวิธีการฉีดวัคซีนต้นแบบเข้าไปในตัวหนู จากนั้นก็เอาเลือดของหนูมาตรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกัน หรือเกิด Antibody (แอนติบอดี้) ขึ้นหรือไม่
ภาพจากอีจัน
ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หนูที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบของทางจุฬาฯ ที่พัฒนาขึ้น มีแอนติบอดี้ขึ้นค่อนข้างดีเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนี้จะได้มีการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในสัตว์ทดลอง และเอาเลือดมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าแอนติบอดี้ที่ขึ้นมีประสิทธิภาพและได้ขนาดรูปแบบที่เหมาะสม
ภาพจากอีจัน
ถือว่าเป็นข่าวดีอันหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นข่าวดีเล็กๆ แต่ก็เป็นความสำเร็จในก้าวเล็กๆ อนาคตก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนาวัคซีนให้ประสบความสำเร็จได้ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญของคนไทยที่มีศักยภาพในการทำ” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co