ข่าวทั่วไป 6 พฤษภาคม 2563 | 19:41 น.

นนทบุรี สั่ง ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ เว้นแบบค้างคืน

เขียนโดย อีจัน
นนทบุรี สั่ง ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ เว้นแบบค้างคืน

จ.นนทบุรี ประกาศ สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ ยกเว้นสถานดูแลแบบค้างคืน หลังกระทรวงมหาดไทย ประกาศหนังสือด่วน

วันนี้ (6 พ.ค. 63) จังหวัดนนทบุรี ประกาศ ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ แต่ อนุญาตให้สถานดูแลผู้สูงอายุแบบพักค้างคืน สถานสงเคราะห์ที่จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุทั้งของรัฐเอกชนและท้องถิ่นเปิดทำการได้ เนื่องจากเมื่อวานนี้ (5 พ.ค. 63) กระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด แจ้งว่า สำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีหนังสือด่วน แจ้งแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมให้จังหวัดถือปฏิบัติ

ภาพจากอีจัน

จังหวัดนนทบุรี จึงได้แก้ไขคำสั่งเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานดูแลผู้สูงอายุดังนี้

1. ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิงระหว่างวัน
2. สำหรับสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิงรวมถึงสถานที่พำนักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยมีการพักค้างคืนให้เปิดบริการต่อไปแต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. ในกรณีที่จะรับผู้สูงอายุเข้าสู่การดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
4. สถานดูแลผู้สูงอายุไม่รวมถึงสถานสงเคราะห์ที่จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ให้สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
5. มาตรการป้องกันโรคอย่างน้อยต้องประกอบด้วย


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

- มีจุดคัดกรอง และอาจงดให้บุคคลกายนอกเยี่ยมชั่วคราว
- ทำความสะอาดจุด หรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด กรณีมีโรงครัว/โรงอาหาร ต้องดำเนินการ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และล้างมือก่อนหยิบหรือจับอาหาร สวมหน้ากากขณะทำงาน
- จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนตัวล้หรับผู้สูงอายุ
- งดการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุม กรณีมีการรับบริจาคเงินควรใช้ระบบออนไลน์
- ให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมแออัด ลดกิจกรรมทางสังคมที่ไม่จำเป็น
- ให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยไม่จำเป็น
- ให้ดำเนินการมาตรการป้อกันโรคที่ส่วนราชการกำหนดเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นนทบุรี สั่งปิดโรงเรียน-สถานประกอบการ
นนทบุรี สั่งปิดโรงเรียน-สถานประกอบการ
นนทบุรี ตามหากลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รีบพบเเพทย์ตรวจหาเชื้อ
นนทบุรี ตามหากลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รีบพบเเพทย์ตรวจหาเชื้อ
นนทบุรีเพิ่ม 4 มาตรการ ลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19
นนทบุรีเพิ่ม 4 มาตรการ ลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19
เตรียมตั้ง กก. สอบปมจับบ่อนเมืองนนท์ จ่อเชือด ตร.หากพบทำงานบกพร่อง
เตรียมตั้ง กก. สอบปมจับบ่อนเมืองนนท์ จ่อเชือด ตร.หากพบทำงานบกพร่อง
นนทบุรี สั่ง ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ เว้นแบบค้างคืน
นนทบุรี สั่ง ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ เว้นแบบค้างคืน