สุขภาพ 12 พฤษภาคม 2563 | 13:26 น.

เครื่องมือทางการแพทย์จากกระทรวงกลาโหมจีน ถึงไทยแล้ว

เขียนโดย อีจัน
เครื่องมือทางการแพทย์จากกระทรวงกลาโหมจีน ถึงไทยแล้ว

กระทรวงกลาโหมไทย รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จากกระทรวงกลาโหมจีน กว่าหมื่นชิ้น ส่งช่วยไทยสู้ โควิด-19

น้ำใจไม่แบ่งกั้น แม้คนละชาติ คนละประเทศ แต่ก็ไม่เคยทิ้งกัน!
"จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน"
วันนี้ 12 พ.ค.2563 กรมประชาสัมพันธ์ เผยภาพ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก นาย Yang Xin (หยาง ซิน) อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (ดอนเมือง)

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ รวมถึงภาคเศรษฐกิจในทั่วโลก ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ เป็นการมอบอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และสิ่งของ เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบไม่เข้าไปในร่างกาย จำนวน 6 เครื่อง, เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอกเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิที่ศรีษะแบบอินฟาเรด จำนวน 100 เครื่อง, ชุดตรวจโควิด-19 แบบ PCR จำนวน 6,000 ชุด, หน้ากากทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 100,000 ชิ้น, หน้ากากทางการแพทย์สำหรับผ่าตัด จำนวน 15,000 ชิ้น, แว่นป้องกันทางการแพทย์ จำนวน 10,500 คู่, ชุดสวมป้องกันทางการแพทย์ จำนวน 7,000 ชุด, ถุงมือมือป้องกันเคมี ชีวะ และนิวเคลียร์ จำนวน 120 กล่อง ฯลฯ รวมทั้งหมดมูลค่าที่ 6 ล้านหยวน หรือ 30 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ ตลอดจนใช้ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยอีกด้วย
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

โดยการมอบความช่วยเหลือของกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ซึ่งถือว่าประชาชนของทั้งสองประเทศนี้ จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความสัมพันธ์ไทย-จีนจะยั่งยืนตลอดไป และจะผ่านพ้นห้วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 10 ราย มาจาก 7 ประเทศ ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ
พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 10 ราย มาจาก 7 ประเทศ ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ
ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย มาจาก 3 ประเทศ
ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย มาจาก 3 ประเทศ
ศบค.พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 รายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ
ศบค.พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 รายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ