ข่าวทั่วไป 13 พฤษภาคม 2563 | 09:41 น.

ยังไม่มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ยืนยันจ่ายเท่าเดิม

เขียนโดย อีจัน
ยังไม่มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ยืนยันจ่ายเท่าเดิม

ยังไม่มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ยืนยันจ่ายเท่าเดิม

อย่าแชร์ข่าวปลอม!
วานนี้ 12 พ.ค. 2563 เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand หรือ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ได้โพสต์เตือนประชาชน หลังมีข่าวปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ซึ่งจาการตรวจสอบแล้วข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


ภาพจากอีจัน

โดยเนื้อหาข่าวบอกว่า มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นคนละ 100 บาท ให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด่วนทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ
อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท
สำหรับกรณีเสนอขอปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะดำเนินการได้ต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทร. 02 6424336 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ งบหลักประกันสุขภาพปี 65 เพิ่มส่วน ตรวจโควิด วงเงิน 2.05 แสนล้านบาท
ครม.อนุมัติ งบหลักประกันสุขภาพปี 65 เพิ่มส่วน ตรวจโควิด วงเงิน 2.05 แสนล้านบาท
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุข ในยุค โควิด ชี้ มีเวลาของตัวเองมากขึ้น
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุข ในยุค โควิด ชี้ มีเวลาของตัวเองมากขึ้น
ผวจ. มุกดาหาร ระบุต้องกักตัว ทนายตั้ม ซึ่งมาดูแล คดีน้องชมพู่ ให้กับ ลุงพล
ผวจ. มุกดาหาร ระบุต้องกักตัว ทนายตั้ม ซึ่งมาดูแล คดีน้องชมพู่ ให้กับ ลุงพล