สุขภาพ 13 พฤษภาคม 2563 | 10:46 น.

คุณแม่ตั้งครรภ์ฟังทางนี้! หากติดเชื้อโควิดแล้วใช้ยาต้านไวรัส ควรเลี่ยงให้นมลูก

เขียนโดย อีจัน
คุณแม่ตั้งครรภ์ฟังทางนี้! หากติดเชื้อโควิดแล้วใช้ยาต้านไวรัส ควรเลี่ยงให้นมลูก

กรมอนามัย เผยหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดโควิด-19 แล้วใช้ยาฟาวิพิราเวียร์-ดารุนาเวียร์ ควรเลี่ยงให้นมลูก

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบถึงประชาชนในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก ขณะที่คุณแม่หลังคลอดก็มีความวิตกกังวลว่า หากเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ โควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ ทางกรมอนามัยได้ออกมายืนยันแล้วว่า คุณแม่ที่ต้องให้นมลูกหากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดสามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน


แล้วในคุณแม่มีการใช้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ ล่ะ...ให้นมลูกได้ไหม?

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (12 พฤษภาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรณีคุณแม่ที่ต้องให้นมลูก เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่นั้น จากข้อมูลขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า เชื้อโควิดสามารถติดผ่านทางรกหรือทางน้ำนมได้ ดังนั้นกรณีแม่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงสามารถให้นมลูกได้ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มีคำแนะนำว่า หากแม่ที่ติดเชื้อมีอาการไม่มากสามารถให้นมจากเต้าได้ก็ควรทำ แต่ต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงการหอมแก้มลูกด้วย

ภาพจากอีจัน


กรณีที่แม่ติดเชื้อมีอาการรุนแรง เช่น ไอมาก แต่ยังสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ ควรให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกแทน โดยหากมีผู้ช่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีทักษะ ความรู้และเข้าใจหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัด การบีบน้ำนมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แม่ยังคงสภาพในการให้นมแก่ลูกได้เมื่อหายป่วยแล้ว ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยง จะต้องมีการแยกตัวออกจากทารกอื่นและต้องสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

ภาพจากอีจัน


“ยังไม่พบหลักฐานที่มีรายงานทางการแพทย์ว่าแม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการและแสดงอาการแตกต่างจากคนทั่วไปหรือมีความเสี่ยงสูงที่โรคจะรุนแรง ยกเว้นในรายที่อ้วนหรือมีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ดีอยู่เดิม ผลของโรคต่อการตั้งครรภ์ยังสรุปไม่ได้ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลมีจำกัด แต่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ เพิ่มความรุนแรงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรค เป็นการรักษาตามอาการ และการใช้ยาต้านไวรัสมีหลายชนิด” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ภาพจากอีจัน


แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ สำหรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ยาสามารถผ่านรกและถูกขับออกทางน้ำนมได้ ทำให้เกิดความพิการแก่ตัวอ่อนในสัตว์ทดลอง ส่วนยาต้านไวรัสดารุนาเวียร์ (Darunavir) สามารถผ่านทางน้ำนมได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น การใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังในการพิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับและสื่อสารกับหญิงตั้งครรภ์และญาติให้เข้าใจ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) และดารุนาเวียร์ (Darunavir) หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงการให้นมลูกในระหว่างที่ได้รับยาด้วย ส่วนการให้ยาต้านไวรัสชนิดอื่น ๆ หญิงหลังคลอดยังสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โควิดวันนี้ ชลบุรี ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ ติดกัน 2 วันแล้ว!
โควิดวันนี้ ชลบุรี ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ ติดกัน 2 วันแล้ว!
ฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพ ค่าคุณภาพอากาศ กรุงเทพ เกินมาตรฐาน 62 จุด
ฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพ ค่าคุณภาพอากาศ กรุงเทพ เกินมาตรฐาน 62 จุด
สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
สาธารณสุข เคาะเวลา ฉีด วัคซีนโควิด กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน