ข่าวทั่วไป 13 พฤษภาคม 2563 | 12:31 น.

เฮ! ครูอาสาสมัคร ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กทม. เตรียมรับเงินเดือน หลังปิดศูนย์ช่วงโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
เฮ! ครูอาสาสมัคร ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กทม. เตรียมรับเงินเดือน หลังปิดศูนย์ช่วงโควิด-19

กทม. เผย คืบหน้าการจ่ายเงินเดือน ให้ครูอาสาสมัครในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หลังปิดศูนย์ในช่วงโควิด-19

ความคืบหน้าการโอนเงินเดือนให้ครูอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

(12 พฤษภาคม 2563) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ กทม. ได้ดำเนินการลงทะเบียนในฐานะนายจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยได้รับการเยียวยาจากร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม เป็นร้อยละ 62 ระยะเวลา 90 วัน และการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนายจ้างสมทบเพียงร้อยละ 4 จากเดิมร้อยละ 5 และผู้ประกันตนสมทบเพียงร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5 โดยการยืนยันรับรองผ่าน e - form บน www.sso.go.th. ของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ครบทั้ง 45 สำนักงานเขต

ภาพจากอีจัน


ส่วนอีก 5 สำนักงานเขต ไม่มีศูนย์ฯ เด็กในพื้นที่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคม จำนวนร้อยละ 62 ของค่าจ้าง ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

ซึ่งมีผู้ได้รับเงินจากการเยียวยาเกินร้อยละ 50 แล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างการโอนเงินของสำนักงานประกันสังคมแต่ละพื้นที่

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนดวงเฮง ร่วมบวงสรวง แม่แก้วเรือนทอง หลังให้ เลขเด็ด
คนดวงเฮง ร่วมบวงสรวง แม่แก้วเรือนทอง หลังให้ เลขเด็ด
รวบ แก๊งมอดไม้ ลักลอบตัด ไม้พะยูง ใน ขสป. ห้วยทับทัน
รวบ แก๊งมอดไม้ ลักลอบตัด ไม้พะยูง ใน ขสป. ห้วยทับทัน
พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อคนไทยยังรักชาติ แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง
พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อคนไทยยังรักชาติ แม้มุมมอง การเมือง แตกต่าง