ข่าวทั่วไป 14 พฤษภาคม 2563 | 18:08 น.

ราชบัณฑิตฯ บัญญัติความหมายคำว่า "New normal " และ New norm” แล้ว

เขียนโดย อีจัน
ราชบัณฑิตฯ บัญญัติความหมายคำว่า "New normal " และ New norm” แล้ว

นายกราชบัณฑิตยสภา เผยบัญญัติและนิยามความหมายของคำว่า New normal และ New norm หมายถึง ความปกติใหม่ – บรรทัดฐานใหม่ พร้อมเผยการเขียนทับศัพท์ที่ถูกต้อง


New normal กลายเป็นคำศัพท์ที่ติดหู และเป็นคำสำคัญที่ย้ำการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกที่ผ่านมา แม้บางคน จะเข้าใจว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตใหม่ การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ แม้ความเข้าใจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ความหมายที่ชัดเจนก็ต้องมีเพื่อสร้างความเข้าใจเช่นกัน
ล่าสุดวานนี้ 13 พ.ค. 2563 ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับการบัญญัติความหมายของคำว่า New normal และ New norm ในราชบัณฑิตสถานแล้ว

ภาพจากอีจัน

โดยระบุว่า
การพิจารณาศัพท์บัญญัติและนิยามของคำว่า New normal และ New norm
ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย รวมทั้งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องใช้งาน นอกจากนี้มีหน้าที่เผยแพร่ศัพท์ที่บัญญัติไปสู่สาธารณะชนอีกด้วย
คำว่า New normal ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19
คำว่า New normal เป็นวลีและเป็นสำนวน ซึ่ง Oxford dictionary ได้ให้คำนิยามว่า A previously unfamiliar or atypical situation that has become standard,usual, or expected.
หมายถึงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมา มีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปรกติและเป็นมาตรฐาน

กรรมการได้ให้ความเห็นว่าคำจำกัดความของคำว่า New normal เป็นพลวัตและคำนี้มีที่ใช้ในหลายบริบท ไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิตเท่านั้น จึงเป็นการยากที่จะหาคำกลางๆที่จะใช้ได้ในทุกบริบท จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรจะเขียนคำนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "นิวนอร์มัล" จะสื่อความหมายได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ได้บัญญัติคำนี้ไว้แล้วว่า ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วย

อีกคำหนึ่งคือ New norm คณะกรรมการให้ใช้คำว่า"บรรทัดฐานใหม่" สรุป New normal = นิวนอร์มัล, ความปกติใหม่,
ฐานวิถีชีวิตใหม่ New norm. = บรรทัดฐานใหม่
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้เข้าหมายของคำช่วยตอกย้ำความเข้าใจ และการปฏิบัติของประชาชนในช่วงวิกฤตินี้ได้เป็นอย่างดี ความหมายชัดปฏิบัติชัด คนไทยเข้าใจไปทางเดียวกันเท่านี้ก็สุดยอดแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล ชี้ พญานาค ข้างบ้านลุงพล เสี่ยงมีความผิด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล ชี้ พญานาค ข้างบ้านลุงพล เสี่ยงมีความผิด
มา กินกุ้ง กันเถอะ ! เมนูละ 50 บาท เพราะเมนู กุ้ง ทำอะไรก็อร่อย
มา กินกุ้ง กันเถอะ ! เมนูละ 50 บาท เพราะเมนู กุ้ง ทำอะไรก็อร่อย
กทม. เข้มงวด มาตรการเฝ้าระวังโควิด สถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนปรน
กทม. เข้มงวด มาตรการเฝ้าระวังโควิด สถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนปรน