ข่าวเศรษฐกิจ 15 พฤษภาคม 2563 | 11:37 น.

เยียวยาเกษตรกร โอนเงินวันนี้ 1 ล้านคนจาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

เขียนโดย อีจัน
เยียวยาเกษตรกร โอนเงินวันนี้ 1 ล้านคนจาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

เกษตรกรกลุ่มแรก 7.5 ล้านคน เตรียมรับเงินเยียวยากรณีได้รับผลกระทบโควิด-19 เริ่มวันนี้วันแรก 15 พฤษภาคม 2563 โดยทยอยโอนวันละ 1 ล้านรายจนครบ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทำเนียบรัฐบาล ว่าจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 10 ล้านราย โดยไม่ซ้ำช้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน แบ่งเกษตรออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว เกษตรกรที่ทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกซึ่งสามารถแจ้งยืนยันทำการเพาะปลูกกับเจ้าหน้าที่ทันก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้


ภาพจากอีจัน

สำหรับกลุ่มแรกที่กระทรวงเกษตรฯนำส่งรายชื่อให้ กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบก่อนที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเยียวยา เดือนละ 5000 บาท รวม 3 เดือน มีจำนวนรวม 10.8 ล้านราย ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักไม่ซ้ำกับข้าราชการบำนาญและประกันสังคม จำนวน 8.33 ล้านราย และทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเหลือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นจำนวน 7.5 ล้านราย ซึ่งจำนวนนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรวันละ 1 ล้านราย เริ่มโอนวันแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

สำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ ผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 2562 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อกม. หรือผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พฤษภาคมนี้เช่นกัน โดยเมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือก่อน 30 มิถุนายน 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรก เมื่อแล้วเสร็จ คาดว่าจะทำการโอนเงินให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอนแล้ววันนี้ (17 ก.ย. 63) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ
โอนแล้ววันนี้ (17 ก.ย. 63) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ
รัฐบาลหนุนท่องเที่ยวในประเทศ อยู่ในขั้นพิจารณาเปิดรับชาวต่างชาติ!
รัฐบาลหนุนท่องเที่ยวในประเทศ อยู่ในขั้นพิจารณาเปิดรับชาวต่างชาติ!
คลัง ยืนยันเงินในคลังมีเพียงพอ ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุ-ความพิการ ไม่ได้งดแค่เลื่อนจ่าย
คลัง ยืนยันเงินในคลังมีเพียงพอ ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุ-ความพิการ ไม่ได้งดแค่เลื่อนจ่าย