อย่าเดินห้างแบบชะล่าใจ เราไม่รู้ใครมีเชื้อไม่มีเชื้อ รีบเข้ารีบออกห้างฯภายใน 2 ชม.

อย่าเดินห้างแบบชะล่าใจ เราไม่รู้ใครมีเชื้อไม่มีเชื้อ รีบเข้ารีบออกห้างฯภายใน 2 ชม.

หมอมนูญ ชี้ ห้างฯ เปิดให้บริการ แต่ประชาชนยิ่งต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ควรใช้เวลาในห้างฯ ภายใน 2 ชั่วโมง เลี่ยงแพร่-รับเชื้อ
AD

(16 พ.ค. 63) นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ถึงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่อนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการได้ โดยหมอมนูญชี้แนะ ประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของห้างอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจด้วย เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีใครที่มีเชื้อโดยไม่แสดงอาการหรือไม่ ควรใช้เวลาในห้างฯ ภายใน 2 ชั่วโมง เลี่ยงการแพร่เชื้อและรับเชื้อ

ภาพจากอีจัน
โดยข้อความของหมอมนูญ ระบุว่า
“ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับ อัตราการพบผู้ป่วยน้อยลง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้ามีกำหนดเปิดในวันที่ 17 พ.ค. ภายใต้เงื่อนไขต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางบุคคล ล้างมือ และรีบเข้าซื้อของแล้วรีบออก อย่าอยู่ในสถานที่นั้นนานเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
ผมเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆที่ห้างสรรพสินค้ากำหนดมาดังนี้ :
พนักงานทุกคนที่ให้บริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดล้างมือ
ลูกค้าต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือ
ทุกห้างสรรพสินค้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีระบบระบายอากาศหมุนเวียนโดยการเติมอากาศจากภายนอกเข้าอาคาร มีการเปลี่ยนอากาศในอาคาร (Air Change) 10 รอบต่อชั่วโมง ทั้งยังเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศตลอดเวลา ช่วยลดความเข้มข้นของเชื้อโรคในอากาศ
ลดความแออัดโดยรักษาระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เว้นระยะห่างขณะใช้บันไดเลื่อนอย่างน้อย 2 ขั้น
ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่นราวบันไดเลื่อนที่จับประตูและปุ่มลิฟท์ทุก 1 ชั่วโมง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกคืนหลังปิดให้บริการ ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง
สุดท้ายผมอยากให้ลูกค้าทุกคนจำกัดเวลาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า เพราะทุกคนที่เข้าห้างสรรพสินค้า ถึงจะมีอุณหภูมิปกติ บางคนอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19 อยู่ในระยะฟักตัว หรือกำลังป่วยแต่ไม่มีไข้ ไม่มีอาการ สามารถแพร่เชื้อทางอากาศในห้างได้
ทางวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานโอกาสคนติดเชื้อโควิด-19 ได้ต้องหายใจเชื้อไวรัสอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง เช่น 1,000 อนุภาคของไวรัส ไม่ใช่แค่ 1 อนุภาค ปกติคนป่วย 1 คนจะแพร่เชื้อไวรัสออกมาในอากาศเวลาหายใจประมาณ 20 อนุภาคต่อนาที เวลาพูด 200 อนุภาคต่อนาที เวลาไอ จามอาจปล่อยเชื้อมากถึง 200 ล้านอนุภาคต่อครั้ง ถ้าคนแพร่เชื้อใส่หน้ากากอนามัย อยู่ในห้างที่โอ่โถง พื้นที่กว้าง ระบบถ่ายเทอากาศดี เว้นระยะห่าง และเราเองก็ใส่หน้ากากอนามัย เราอาจหายใจเชื้อไวรัสในอากาศจำนวนน้อยมากเช่น 8 อนุภาคต่อนาที เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในห้างนาน 125 นาทีถึงจะรับปริมาณเชื้อเพียงพอทำให้เราติดเชื้อได้ ถ้าลูกค้าทุกคนรีบออกจากห้างภายใน 2 ชั่วโมง โอกาสแพร่เชื้อ และรับเชื้อทำให้ป่วยก็จะน้อยลงมาก และเป็นการลดความแออัด ทำให้สามารถเว้นระยะห่างในห้างสรรพสินค้าได้อีกด้วย ”
ภาพจากอีจัน
ดังนั้น ใครที่จะไปใช้บริการห้างสรรพสินค้า ขอให้เตรียมความพร้อมป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ เพราะแน่นอนว่าเราต้องสัมผัสกับพื้นที่ส่วนรวม หรือการเลือกซื้อสินค้าก็จะมีการสัมผัสต่อกัน พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือบ่อยๆหลังสัมผัสบริเวณสุ่มเสี่ยง อย่าถอดแมสก์ระหว่างอยู่ในห้างฯ และใช้เวลาอยู่ในห้างฯ ให้น้อยที่สุด แค่เราป้องกันตัวเองก็เท่ากับเราป้องกันส่วนรวมด้วยเหมือนกันแล้วค่ะ
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co