AD

ศบค.เเถลง ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ดันยอดรวมสะสมอยู่ที่ 3,031 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อ 2 ราย ทำงานที่เดียวกันมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ศบค.เเถลง ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
AD

ศบค.เเถลงความคืบหน้า การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 18 พ.ค.2563 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รักษาหาย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสม เป็น 3,031 ราย

ภาพจากอีจัน

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการ
-ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้
-รายที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยด้วยอาการถ่ายเหลว และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคมรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี
-รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1 และเข้ารับการตรวจหาเชื่อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม และรักษาต่อในโรงพยาบาลเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1
- รายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา จ. ภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม และรักษาต่อทีโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co