AD

มาแล้ว! กำหนดเกณฑ์ทหารปี 63 เริ่ม 23 ก.ค. – 31 ส.ค. นี้

กองการสัสดีเคาะแล้ว! กำหนดเกณฑ์ทหารปี 63 ดำเนินการตรวจเลือก 23 ก.ค. – 31 ส.ค. 63 นี้
มาแล้ว! กำหนดเกณฑ์ทหารปี 63 เริ่ม 23 ก.ค. – 31 ส.ค. นี้
AD

(18 พ.ค. 63) มาแล้วค่าา กำหนดการเกณฑ์ทหารปี 2563
จากปกติ กองทัพบกกำหนดให้มีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปีนั้น
เนื่องจากปี 2563 ทั่วโลก เจอวิกฤติโควิด-19 การตรวจเลือกทหารฯ ก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด!

ภาพจากอีจัน
ล่าสุด กองการสัสดี มีความเคลื่อนไหว ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 ในห้วง 23 ก.ค. – 31 ส.ค. ดังนี้
1. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
2. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม
3. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ
โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259
ปีนี้ใครต้องไปตรวจเลือก เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะคะ
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co