เฮ! ศธ. จ่อจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัย 1 หมื่นคน ช่วยคนตกงานช่วงโควิด-19 ระบาด

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัยชั่วคราว 6 เดือน 10,000 คน ช่วยคนตกงานช่วงวิกฤตโควิด-19
เฮ! ศธ. จ่อจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัย 1 หมื่นคน ช่วยคนตกงานช่วงโควิด-19 ระบาด

19 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสรรงบประมาณทุกกระทรวง เพื่อช่วยเหลือผู้ไม่มีงานทำ โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัย 6 เดือน กว่า 10,000 คน

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองถึงความต้องการให้บุตรหลานในระดับปฐมวัย ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ดีขึ้น ซึ่งหากมีการรับนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวกลับมาเรียนที่โรงเรียนในสภาวะการณ์ขณะนี้ มีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียนมากขึ้น จากเดิม นักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน เป็นสัดส่วนนักเรียน 7 คน ต่อครู 1 คน หรือนักเรียน 20 คน ต่อ ครู 3 คน
ภาพจากอีจัน
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องจัดหาผู้ช่วยครูในการดูแลนักเรียน โดยอาจคัดเลือกจากครูระดับปฐมวัยที่สอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้ขึ้นบัญชีเไว้แล้วเพื่อรอการบรรจุแต่งตั้ง
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะรวบรวมข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เช่น การจ้างเป็นผู้ช่วยครู เป็นระยะเวลา 6 เดือน ได้รับอัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณดำเนินการไว้แล้วกว่า 500 ล้านบาท สามารถจ้างครูช่วยสอนได้ประมาณ 10,000 คน
อีจัน
www.ejan.co